Podezřelé zakázky podle Ministerstva financí? Sněmovní asistent je prostě označí

"Pokud vím, tak pan Chovanec nikdy s komisařem pro migraci osobně nejednal, aby pro Českou republiku vyjednal pozici bez žaloby," podotkl dnes premiér Andrej Babiš Foto: archiv ČJ

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) žádá od svých kolegů ve vládě detailní informace o dvanácti výběrových řízeních, která jsou údajně podezřelá. Pikantní je na celé věci fakt, že podnět nepřišel od kontrolních struktur Ministerstva financí, ale od Babišova sněmovního asistenta za hnutí ANO Darka Kysely. Z mailové korespondence, kterou má Česká justice k dispozici, plyne, že Kysela sám vybírá „podezřelé“ zakázky, přeposílá jejich seznam Babišově sekretářce na ministerstvu, a ta je Babišovým jménem rozesílá ministrům.

Dopis s ministerskou hlavičkou s žádostí o informace k zakázkám rozeslala Babišova sekretářka Anežka Macháčková osmi ministrům v pondělí večer. Nejspíš omylem ovšem v příloze ponechala původní mail od sněmovního asistenta poslance Andreje Babiše Darka Kysely, který na ministerstvo přišel jen o pár hodin dřív, pondělí v poledne. Mail odeslaný z adresy [email protected] obsahoval původní Kyselovy poznámky, kterými soupis zakázek pro Babiše opatřil.

„Zasílám vám první pravidelný výběr z  aktivních veřejných zakázek. Zaměřil jsem materiál na oblast obchodních služeb: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby. Jedná se o výběr pozoruhodných zadání s komentářem, seřadil jsem dle resortů/ministrů, vybral jsem pár zajímavých zakázek i u krajů a státních podniků. Naši ministři tam mají taky perly,“ píše Kysela ministrovi financí.

Pro ukázku: Zakázku na zefektivnění výdajů Ministerstva spravedlnosti za 7 milionů korun Kysela opatřil následující poznámkou – „To by měly raději ihned zrušit, než si toho nějaký novinář všimne.“ (Česká justice ponechává původní znění i s pravopisnými chybami – pozn. red.)

Jiný důvod, proč se ministerstvo na konkrétní zakázku zaměřuje, je třeba hledat třeba mezi anonymy v poště hnutí ANO. U zakázky Ministerstva obrany označené „Ostraha objektu LOM PRAHA s.p., Předběžná informace“ za 50 milionů korun stojí: „Do pošty několikrát přišel anonym na špatné hospodaření LOM PRAHA s.p. Ostraha objektu za 50 mil. Je hodná pozornosti.“

Dopis jednotlivým ministrům obsahuje požadavek, aby Babišovu úřadu poskytli informace do pátku 10. října. Podle informací České justice způsobila nezvyklá forma na úřadech rozruch, ministři za ČSSD dostali od premiéra pokyn na něj nereagovat.

Na celou věc je ale možné pohlížet i jinou optikou. Hnutí ANO si pro svou sněmovní agendu opatřuje informace pomocí oficiálního dopisu svého šéfa, tentokrát v roli ministra financí. Z Kyselova přípisu je totiž zřejmé, že požadavek zatím není nijak institucionálně ukotven ve strukturách Ministerstva financí, ale že mohou být získané informace kdykoli použity pro audity, které by se Babiš rozhodl na ministerstva poslat. „Asi by stálo za to dávat to i našim poslancům, ať to mohou prověřovat taky v regionech a pochopitelně později k využití pro audit MF,“ píše Babišovi Darek Kysela.

O něm je známo, že si ho Andrej Babiš přivedl do sněmovny z Agrofertu, i tam mu Kysela coby generálnímu řediteli dělal asistenta. Ing. Kysela je absolventem ústecké univerzity J. E. Purkyně, je členem spolku lidí s nadprůměrným IQ a hraje dobře šachy.

Robert Malecký

Přehled zakázek požadovaných od ministerstev podle jednotlivých resortů, včetně Kyselových poznámek:

Ministerstvo spravedlnosti (ANO)
Zefektivnění výdajů (7 000 000 Kč)
Pozn.: Ministerstvo vypisuje soutěž za 7 mil. na zefektivnění výdajů….to by měly raději ihned zrušit, než si toho nějaký novinář všimne.

Ministerstvo spravedlnosti (ANO)
Poskytování právních služeb GŘ Vězeňské služby
Pozn.: Poskytování právních služeb ve vězeňské službě by mělo být interní

Ministerstvo obrany (ANO)
Návrh optimalizace institucionálního zabezpecení boje s korupcí v rezortu MO
Pozn.: Ministerstvo vypisuje soutěž na boj s korupcí, mělo by být součástí jejich práce

Ministerstvo obrany (ANO)
Ostraha objektu LOM PRAHA s.p. (50 110 000 Kč)
Pozn.: Do pošty několikrát přišel anonym na špatné hospodaření LOM PRAHA s.p. Ostraha objektu za 50 mil. Je hodná pozornosti.

Ministerstvo dopravy (ANO)
Multifunkční tiskové a reprografické služby (9 917 355 Kč)
Pozn.: Mělo by být řešeno centrálně alespoň z MD a jeho organizace případně nakoupit od podřízené organizace.

Ministerstvo pro místní rozvoj (ANO)
Rámcová smlouva o poskytování právních služeb (4 000 000 Kč)
Pozn.: Klasicka, právní služby externě. Prověřit jestli jsou potřeba a kdo je poskytuje.

Ministerstvo zemědělství (KDU-ČSL)
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Povodí Ohře (19 700 000 Kč)
Pozn.: Statutární orgány povodí byly mnohdy ještě před volbami 2013 obsazeny lidmi /např. ODS/, kteří věděli, že ze státní správy budou muset odejít. Víceletá zakázka za 20 mil. Hodná pozornosti.

Ministerstvo kultury (KDU-ČSL)
Zajištění bezpečnostních služeb a služeb dozoru v objektech Národního muzea (205 000 000 Kč)
Pozn.: Národní muzeum jistě potřebuje ochranu, s ohledem na rozsah 200 mil Kč hodné pozornosti.

Ministerstvo zdravotnictví (ČSSD)
Provedení personálního a procesního auditu ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv (3 350 000 Kč)
Pozn.: Personální audit by měl být součástí interních procedur

Ministerstvo zdravotnictví (ČSSD)
FN Motol – poskytování komplexních služeb v oblasti externí a interní komunikace (6 000 000 Kč)
Pozn.: Mělo by být řešeno interně.

Ministerstvo zdravotnictví (ČSSD)
Zavedení pokročilých metod strategického a projektového řízení na Ministerstvu zdravotnictví ČR (2 304 331 Kč)
Pozn.: Mělo by být řešeno interně.

Vicepremiér pro vědu a výzkum (KDU-ČSL)
Fyzická ochrana a ostraha budov, provozoven a prostor, recepční služby a poskytování dalších služeb (14 500 000 Kč)
Pozn.: Překvapuje mne rozsah služeb – ostraha, recepce, další služby. Zadavatelem je středisko společných služeb, proč tedy ty služby nedělá samo?