Rakouský ministr spravedlnosti Brandstetter uctí v Praze otce rakouské ústavy

Univerzitní profesor, obhájce a ministr spravedlnosti Rakouska Dr. Wolfgang Brandstetter po jednání s ministryní Helenou Válkovou odhalí v Praze desku otci rakouské ústavy Hansi Kelsenovi. Foto: archiv

Českou republiku dnes navštíví rakouský spolkový ministr spravedlnosti Wolfgang Brandstetter. Sedmapadesátiletý právník, specialista na trestní věci a obhájce, vysokoškolský učitel a od loňského prosince ministr spravedlnosti Rakouska bude dopoledne jednat s ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou, odpoledne pak v Praze odhalí desku prof. Hanse Kelsena, pražského rodáka a otce rakouské ústavy.

Wolfgang Brandstetter studoval práva, anglický a ruský jazyk na univerzitě ve Vídni, na Právnické fakultě vídeňské univerzity se habilitoval, v 80. letech minulého století pracoval jako asistent Ústavu trestního práva a kriminologie ve Vídni a v roce 1998 získal místo profesora trestního práva na univerzitě ve Vídni. Je mimo jiné advokátem a obhájcem, který zastupoval Rudolfa Fischera v telekomunikačním skandálu či kancléře Wernera Faymanna ve vyšetřování záležitostí spojených s reklamou. Je považován za protikorupčního experta. Je praktikujícím katolíkem a do funkce ministra spravedlnosti byl nominován za Lidovou stranu Rakouska. Více o ministru Brandstetterovi zde.

Wolfgang Brandstetter bude dopoledne jednat s ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou o rekodifikaci občanského práva, slučitelnosti českého občanského zákoníku s právem Evropské unie, organizaci státních zastupitelství a prohloubení spolupráce mezi státními zástupci, vedoucími soudci a vedoucími úředníky ministerstev spravedlnosti na bilaterální úrovni.

V odpoledních hodinách pak oba ministři odhalí pamětní desku prof. Hanse Kelsena, pražského rodáka, tvůrce normativní teorie práva a otce rakouské ústavy. Deska je instalována na roku ulic Národní a Spálené v Praze.

Hans Kelsen se narodil 11. října 1881 v Praze a zemřel 19. dubna 1973 v Kalifornii. Byl rakouský právní teoretik, právní filozof a státovědec. Zabýval se zejména teorií práva, ústavním právem a mezinárodním právem. Je zakladatelem právně-filozofického směru nazývaného ryzí nauka právní, na který navazovala normativní teorie práva.

Hans Kelsen se narodil v pražské německy mluvící židovské rodině, ale brzy se přestěhoval do Vídně. V roce 1906 zde získal titul doktora práv.V roce 1911 se úspěšně habilitoval prací „Hlavní problémy státoprávní nauky odvozené z nauky o právním výroku“ (Hauptprobleme der Staatsrechtlehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze) a začal působit na vídeňské právnické fakultě jako soukromý docent. Po první světové válce se stal profesorem ústavního práva a podílel se na tvorbě ústavy Rakouské ústavy, která platí dodnes. Více o Hansi Kelsenovi zde.
-ire-