Roman Fiala: Současné procesní úpravy jsou po novelizacích takřka neaplikovatelné

Místopřeseda Nejvyššího soudu Roman Fiala Foto: Irena Válová

Na formulaci základních zásad a principů, na nich bude stát zcela nová právní úprava, pracuje v současnosti Komise pro rekodifikaci občanského soudního řádu. Teprve poté, co se shodne na hodnotových základech, začnou týmy pracovat na jednotlivých částí věcného záměru i samotného zákona. Uvedl to v rozhovoru pro Českou justici předseda Komise pro rekodifikaci občanského soudního řádu a místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala. Na jednom z bodů už se však úctyhodný sbor čtyřiceti právních špiček shodl, což předseda Komise Roman Fiala vítá.

Podle jeho slov se členové Komise pro rekodifikaci občanského soudního řádu jednomyslně shodli hned na prvním jednání na nezbytnosti vytvořit jeden komplexní civilní proces pro řízení sporná, nesporná, exekuční i insolvenční. „Jsem rád, že jsme se v komisi hned při prvním jednání jednoznačně shodli na nezbytnosti vytvořit jeden komplexní civilní proces pro řízení sporná, nesporná, exekuční i insolventní,“ uvedl Roman Fiala v rozhovoru, který přinese Česká justice zítra.

Takové konstatování o dosažení shody vůbec není banální při vědomí skutečnosti, že Komise pro rekodifikaci občanského soudního řádu je úctyhodný sbor, čítající čtyřicet členů z různých oborů práva, z různých právních profesí a na různých pozicích a funkcích, od soudců všech stupňů přes advokáty, notáře a exekutory až po akademiky a zástupce ministerstva spravedlnosti.

Podle slov Romana Fialy Komise, která byla podle jeho návrhu z jara letošního roku, jmenována v srpnu, pracuje nyní na formulaci základních zásad a principů, na nichž má být nová právní úprava postavena. „Teprve poté, co se shodneme na těchto hodnotových základech, začnou dílčí týmy pracovat na formulaci jednotlivých částí věcného záměru i samotného zákona,“ uvedl.

Na dotaz České justice, jak mohlo dojít ke stavu, kdy občanský soudní řád namísto aby ukazoval směr ku spravedlnosti, tento směr zatemňuje, dává jasnou odpověď. Na vině je množství novelizací a týká se to všech procesních úprav, vyplývá z odpovědi Romana Fialy.

„Současné procesní úpravy, včetně občanského soudního řádu, jsou po četných novelizacích nesrozumitelné a takřka neaplikovatelné,“ říká v zítřejším rozhovoru Roman Fiala doslova.
Irena Válová

Členové komise pro rekodifikaci civilního procesu
Nejvyšší soud
JUDr. Roman Fiala
místopředseda

JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu OOK

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu OOK

JUDr. Petr Šuk
předseda senátu OOK

Mgr. David Havlík
soudce OOK

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.
předseda senátu OOK

JUDr. Filip Cileček
předseda senátu OOK

JUDr. František Ištvánek
předseda OOK

JUDr. Zdeněk Krčmář
předseda senátu OOK

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu OOK

Mgr. Milan Polášek
předseda senátu OOK

JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu OOK

Ústavní soud
JUDr. Milada Tomková
místopředsedkyně

JUDr. Vladimír Kůrka
soudce

Nejvyšší správní soud
JUDr. Michal Mazanec
místopředseda

Vrchní soudy
JUDr. Jaroslav Bureš
předseda, Vrchní soud v Praze

JUDr. Robert Gryga
Předseda, Vrchní soud v Olomouci

Krajské soudy
JUDr. Ivana Švehlová
Předsedkyně, Krajský soud v Praze
Vážená paní

JUDr. Martina Kasíková
Místopředsedkyně, Krajský soud v Praze

JUDr. Milan Tripes
předseda, Krajský soud v Českých Budějovicích

JUDr. Jan Čipera
Předseda, Krajský soud v Hradci Králové

JUDr. Roman Šebek, Ph.D.
soudce, Krajský soud v Praze

JUDr. Eva Dlouhá
Soudkyně, Krajský soud v Praze

Okresní soudy
JUDr. Lidmila Adlerová
soudkyně, Městský soud v Brně

Mgr. Martina Flanderová, Ph.D.
předsedkyně, Okresní soud v Táboře

JUDr. Jaroslava Pokorná
předsedkyně, Obvodní soud pro Prahu 4

JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
Místopředseda, Obvodní soud pro Prahu 9

Ministerstvo spravedlnosti
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
I. náměstek ministryně

Soudcovská unie
JUDr. Jaromír Jirsa

JUDr. Tomáš Novosad
viceprezident

Advokátní komora
JUDr. Martin Vychopeň
Předseda, Česká advokátní komora

JUDr. Petr Poledne, Ph.D.
místopředseda kontrolní rady, Česká advokátní komora

Notářská komora
JUDr. Petr Bílek
notář, Notářská komora v Praze

JUDr. Ing. Ondřej Klička
notář, Notářská komora pro hlavní město Prahu

Exekutorská komora
JUDr. Karel Urban
soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno – město

JUDr. Lukáš Jícha
člen právní a legislativní komise EK ČR, Exekutorská komora ČR

Právnické fakulty
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
členka Vědecké rady UK v Praze, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta

JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta

prof. JUDr. Karel Eliáš
člen Vědecké rady MU v Brně, Masarykova univerzita, Právnická fakulta

doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Katedra občanského práva, Univerzita Karlova v Praze

-ire-