Pondělí, 2. srpna, 2021

Soudcovská unie: Novela občanského zákoníku narušuje princip právní jistoty

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Rozsah novely občanského zákoníku, jak ho připravilo Ministerstvo spravedlnosti, je podle Soudcovské unie nepřiměřený a narušuje princip právní jistoty v ČR. Aktuální stanovisko Republikové rady Soudcovské unie ČR přináší Česká justice v plném znění.

„Republiková rada Soudcovské unie České republiky se seznámila s připravovanou novelou občanského zákoníku, konkrétně s pracovní verzí první části této novely, která byla zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Soudcovská unie ČR pokládá rozsah připravovaných změn za nepřiměřený a významně narušující princip právní jistoty. Nový občanský zákoník je účinný jen 9 měsíců a dosud nebyly (a vzhledem k tak krátké době ani nemohly být) seriózně analyzovány důsledky jeho působení a jeho případné nedostatky.

Za této situace Soudcovská unie ČR považuje za nezbytné obrátit se se žádostí na představitele moci výkonné a moci zákonodárné, aby nynější aktivity vedoucí ke změnám občanského zákoníku byly omezeny výhradně jen na nezbytné opravy zjevných chyb a vad, které nelze překlenout výkladem. Ministerstvo spravedlnosti původně avizovalo úzkou „technickou“ novelu, čemuž nyní zveřejněný legislativní záměr jednoznačně neodpovídá.“

-red-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY