Útočníci za škodu odpovídají společně, stanovil Nejvyšší soud

Soud argumentaci o euthanasii nevzal v potaz: vrah totiž svou oběť nejprve brutálně zmlátil, pak srazil ze srázu a nakonec dorazil nožem. Ilustrační foto: archiv

Pokud se nepodaří zjistit, který z ozbrojených útočníků vedl smrtící úder, zodpovídají za škodu společně. Právním názorem, který před časem vyslovil Nejvyšší soud (NS), se musí řídit celá justice. Občanskoprávní a obchodní kolegium NS jej ve středu schválilo jako závazné stanovisko. Cílem je sjednocení judikatury v obdobných kauzách, tedy zejména při rozhodování o náhradě škody pozůstalým v civilním řízení.

Stanovisko vychází z květnového rozsudku v konkrétní kauze, o které již média informovala. Schválené stanovisko má ovšem vyšší autoritu a vyjde ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek.

„Každý z ozbrojených útočníků odpovídá společně a nerozdílně za škodu, jestliže při společně vedeném útoku, kterým vyvrcholilo jejich předchozí agresivní chování vůči více osobám, usmrtili jednu z napadených osob, a to i tehdy, jestliže v trestním řízení nebylo prokázáno, který z útočníků vedl smrtící úder,“ stojí v závazné právní větě.

V konkrétní kauze nejprve dva útočníci hrozili noži třem dalším mužům. Konflikt se na chvíli utišil, brzy se však znovu rozhořel. Útočníci nakonec trojici napadli u tramvajových zastávek, dva muže zranili, třetího usmrtili – probodli mu srdce.

V trestním řízení se nepodařilo prokázat, kdo vedl smrtící úder. Občanskoprávní odpovědnost žalovaných to však nevylučuje, pokud útočníci společně vedli násilnou akci a svou přítomností oba přispěli ke konečnému následku.

„Rozlišení míry účasti každého ze žalovaných má význam pouze z hlediska vymezení poměru, v jakém se žalovaní účastnili na vzniku škody, tedy pro jejich vzájemné vypořádání. V řízení o nároku poškozeného na náhradu škody proti solidárně odpovědným škůdcům se však poměr, v jakém každý z nich odpovídá za škodu, neřeší,“ uvedl mluvčí soudu Petr Knötig.

-čtk-