Dlužníci mohou kvůli neplatné rozhodčí doložce zastavit exekuce

Po obměně vedení končí i mluvčí exekutorů Petra Báčová. Foto: archiv

Společnosti, které zahájily exekuce na základě sporných rozhodčích doložek, se samy mohou ocitnout v exekuci. Takové exekuční řízení je nyní vedeno proti jedné z firem, která původně vymáhala dluh po 48letém muži z Jindřichohradecka. Exekuční řízení proti firmě zahájil tento týden Městský soud v Brně a provedením exekuce pověřil soudního exekutora Mgr. Vojtěcha Jaroše z Exekutorského úřadu Znojmo, informuje mluvčí Exekutorské komory Petra Báčová.

Podle jejích slov exekuce, které konkrétní úvěrové firmy v minulosti nařídily prostřednictvím soudů proti dlužníkům na základě neplatných rozhodčích doložek, mají být podle některých judikátů Ústavního soudu a Nejvyššího soudu zastavovány. Zastavení řízení probíhá na základě návrhu dlužníka a provádí ho soud, který exekuci nařídil.

„V daném případě rozhodly vyšší soudy tak, že exekuci vedenou úvěrovou společností proti fyzické osobě zastavují a že společnost má zaplatit dlužníkovi náklady řízení. To se však v soudem stanovené lhůtě nestalo, lhůta pro zaplacení uběhla firmě marně, a rozhodnutí soudu se tak stalo vykonatelným. 48letý dlužník se rázem ocitl v postavení věřitele a rozhodl se domoci svého práva prostřednictvím soudního exekutora. Soudní exekutor nyní vymáhá pohledávku pana M. K. po úvěrové společnosti. Dluh činí na jistině bezmála 3.000 Kč. Můžeme potvrdit, že soudní exekutor již zahájil exekuční řízení a že zaslal výzvu ke splnění vymáhané povinnosti,“ popisuje konkrétní případ Petra Báčová. Podle informací z médií jde o společnost Home Credit. Home Credit však není jediná společnost, které v určité době používala neplatné rozhodčí doložky.

„Ačkoliv je chvályhodné, že některé organizace upozorňují na neplatné rozhodčí doložky, těžko mohou vykládat tento problém tak, že exekutor má smůlu. Problém netkví v exekučním, ale v rozhodčím řízení, které vůbec nemělo skončit rozhodčím nálezem. Pro úřední činnost soudního exekutora je v zásadě nerozhodné, zda vede exekuci na základě návrhu úvěrové společnosti, nebo proti ní. Vždy totiž musí respektovat rozhodnutí soudu, který má výsadní pravomoc rozhodovat o tom, komu svědčí právo na uhrazení pohledávky,“ uvedl soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš.

Soudní exekutor nerozhoduje o tom, že konkrétní osoba je dlužníkem, že má zaplatit určitou sumu a že jinak proti ní má být provedena exekuce. Rozhodnutí o nařízení exekučního řízení je v kompetenci soudu a jedná se o rozhodnutí, které je závazné a musejí ho respektovat všechny strany.

Zastavení exekucí, které soudy zahájily na podkladě neplatných rozhodčích doložek, je plně v gesci soudů. Je-li řízení zastaveno, soudní exekutoři to bezezbytku respektují. Následkem zastavení exekuce však není vymazání pohledávky. Věřitel se v případě jejího neuhrazení dlužníkem může obrátit na soud a prostřednictvím žaloby dosáhnout uznání svého nároku ve standardním nalézacím řízení. Stane-li se rozhodnutí soudu v nalézacím řízení vykonatelné, může soud znovu zahájit exekuci.

Podle informací portálu iDnes neplatné rozhodčí doložky využívaly po určitou dobu i společnosti Essox, Cetelem, Komerční banka či Profi Credit. Ve svých smlouvách měly neplatné rozhodčí doložky na tzv. soukromé rozhodčí soudy. Spotřebitel při sjednání půjčky podepisoval, že v případě sporu nebude rozhodovat soud, ale rozhodce určený soukromým rozhodčím soudem či obdobnou institucí. Jak dále uvádí portál iDnes, může být z těchto důvodů vedeno až sto tisíc nezákonných exekucí. Dlužník musí v takovém případě sám podat návrh na zastavení.

Ohledně možností zastavení exekuce, kterou soud nařídil na základě neplatné rozhodčí doložky, se lidé mohou poradit i v Exekutorské komoře ČR. Bezplatné poradny fungují v Praze, Brně a Plzni, upozorňuje mluvčí exekutorů Petra Báčová.

-ire-