Exekutoři chtějí nezávislost a hledají podporu, našli ji u ministra Dienstbiera

Negativní důsledky vzniknou podle EK i pro vedení exekučního řízení a soudní exekutory Foto: archiv

Po státních zástupcích a soudcích chtějí nezávislost také exekutoři a dosáhnout jí hodlají prostřednictvím zákona o místní příslušnosti soudního exekutora neboli teritoriality. Nezávislost a nestrannost soudního exekutora, blízkost a dostupnost exekutorského úřadu, důslednější kontrola dlužníka soudním exekutorem, stabilizace systému exekucí nebo jejich celkové snížení, to by byly podle mluvčí Exekutorské komory Petry Báčové blahodárné účinky teritoriality. Podle jejích slov na bázi teritoriality fungují všechny členské země EU s výjimkou České republiky, Slovenska a Nizozemí.

Exekutorská komora aktualizovala informace o systémech členských zemí EU, z nové rešerše vyplývá, že v EU územní princip, podle kterého probíhají exekuční řízení, převažuje.

„Z údajů získaných zejména od Mezinárodní unie soudních exekutorů vyplývá, že místní příslušnost soudních exekutorů má v Evropě velmi silnou pozici a že jde o tradiční a právně vyspělý princip, dle něhož probíhají výkony rozhodnutí. Exekutorská komora ČR má dlouhodobě za to, že by tzv. teritorialita měla vzniknout i v Česku tak, aby byla lépe garantována nezávislost a nestrannost soudních exekutorů, aby byla pro účastníky zajištěna blízkost a dostupnost exekutorského úřadu, aby byl dlužník pod důslednější kontrolou soudního exekutora, aby se systém exekucí stabilizoval a aby se celkový počet exekucí nadále snižoval,“ komentovala aktualizovanou rešerši mluvčí Exekutorské komory.

Podle jejích slov podporují zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů i komory dalších právních profesí, některé spolky, podnikatelé a živnostníci a ministr pro legislativu a lidská práva Jiří Dienstbier.

Mezi jmenovanými podporovateli ovšem není největší organizace právních profesionálů obhajujících práva lidí Česká advokátní komora spolu s Unií obhájců. Předseda Unie obhájců advokát Tomáš Sokol již dříve pro Českou justici nesouhlasně napsal, že debata o místní příslušnosti exekutorů má dva nedostatky: nepodloženost a neupřímnost.

„V evropských státech můžeme najít několik modelů místní příslušnosti. Zahraniční soudní exekutoři mají nejlepší zkušenosti s krajskou působností, respektive s působností ve vyšší správní jednotce, kterou může být i provincie či region s rovnoměrným soudním rozvrhováním nápadu exekucí mezi exekutorské úřady,“ uvádí naopak Báčová.

„Ačkoliv na Slovensku zatím neplatí místní příslušnost soudních exekutorů, prezidium Slovenskej komory exekútorov loni požádalo ministra spravedlnosti o zavedení krajské místní příslušnosti s rovnoměrným přidělováním exekucí. Tento návrh podporuje 90% slovenských soudních exekutorů,“ popisuje podobný proces na Slovensku.

Exekutorská komora ČR provedla rešerši, ze které vyplývá převaha územního principu, dle něhož probíhají exekuční řízení. Aktualizovala data, která poprvé zveřejnila již v roce 2010.

-ire-