Nový zákon o státním zastupitelství se ocitl pod prudkou kritikou ze soustavy

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman s ministryní Helenou Válkovou a pořadatelem semináře, poslancem Markem Černochem z hnutí Úsvit. Foto: Robert Malecký

Ostrá kritika přecházející chvílemi do osobní roviny provázela páteční sněmovní seminář o novém zákonu o státním zastupitelství. Pro vysoké funkcionáře státního zastupitelství v čele s jeho šéfem Pavlem Zemanem jsou v návrhu těžko přijatelné body týkající se postavení nejvyššího státního zástupce, rozšíření informační povinnosti směrem k Ministerstvu spravedlnosti a ustavení speciálního státního zastupitelství jako paralelní struktury stávající soustavě. Ministryně Helena Válková slíbila, že se věcnými připomínkami bude zabývat.

„Státní zastupitelství funguje podle mého názoru dobře. To, co se chystá, směřuje k tomu, že se může dostat do područí politiky. Chcete-li to, řekněte to na rovinu a můžeme o tom diskutovat. Ale nazvěme to férově.“ Slova nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana zakončila emotivní část jeho vystoupení, kterou on sám s omluvou označil za osobní.

Systém je podle Zemana nastaven tak, že by politik neměl zasahovat do státního zastupitelství. „Ani ministr spravedlnosti by neměl ingerovat závažným způsobem do činnosti státního zastupitelství,“ řekl Zeman. Ministryni Válkovou označil za ministra, který více než jiní využívají oprávnění žádat informace podle §13 zákona o státním zastupitelství, tedy pro potřeby ministerstva nebo ministra jako člena vlády. „Já jsem několikrát komunikoval s vaším úřadem, když už je vyžaduje, ať je vyžaduje podle zákona. To je jedna věc. Druhá věc: Vždy je nutné vážit, zda je skutečně potřeba, aby to měl ministr jako člen vlády, není to k tomu, aby to měl ministr spravedlnosti jako součást něčeho jiného. Chtěl jsem říct, k čemu, ale nebudu to dále rozviřovat,“ prohlásil Zeman v reakci na debatu o rozšíření informační povinnosti směrem k ministerstvu. Válkové rovněž vytkl, že ačkoli si vyžadovala informace například k Městskému státnímu zastupitelství, dosud nepodala jedinou kárnou žalobu. „Nebuďme pokrytečtí,“ řekl.

Válková se Zemanem na závěrečné společné tiskové konferenci ostrou výměnu názorů shodně mírnili. Zeman řekl, že jsou na podobné debaty z akademické půdy s ministryní zvyklí. Válková se k osobnějším výpadům na dotaz České justice vracet nechtěla. „Z mnoha důvodů se do doby předložení návrhu zákona se zapracovanými věcnými připomínkami obou koaličních stran nebudu mediálně vyjadřovat. A vůbec už ne k verbálním excesům, kterých jsme byli dnes svědky,“ uvedla Válková.

Spor se vede i plánovanou úpravu jmenování vedoucích státních zástupců. Návrh zákona umožňuje ministru spravedlnosti, aby za určitých okolností nerespektoval výsledek výběrového řízení. „Zákony připravujeme stejně jako smlouvy na doby špatné, ne na doby, kdy si rozumíme. Kdyby přišel ministr, který by cítil potřebu ovládnout státní zastupitelství, tak si do vedoucích funkcí najmenuje, koho chce,“ varoval Pavel Zeman.

Válková mu oponovala tím, že pokud ministr nebude respektovat ani jednoho ze tří nejlepších účastníků konkurzu, bude muset vyhlásit nové výběrové řízení. Jak upozornil Pavel Zeman, návrh ovšem stanoví, že pokud ani v opakovaném výběrovém řízení nebude vybrán vhodný uchazeč, jmenuje vedoucího státního zástupce ministr spravedlnosti bez konkurzu. „Čtěme zákony až do konce,“ řekl.

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová varovala, že ministerský návrh připoutává státní zastupitelství k politické moci. Ilustrovala to na postavení nejvyššího státního zástupce, které mělo být podle původní normy z pera NSZ posíleno. „V minulosti se několikrát ukázalo, že nejvyšší státní zástupce byl postaven před neřešitelné situace ve vztahu k politice a povětšinou je prohrál. Protože se postavil za určitý názor a díky tomu, že neměl téměř žádné garance při obhajobě svých pozic ve vztahu k politice, tak byl odvolán,“ upozornila Bradáčová. Ústup od principu posílení postavení nejvyššího státního zástupce podle ní nebyl dostatečně vysvětlen. „Nám nikdo nevysvětlil, proč je třeba vůči státnímu zastupitelství zvolit postup, kdy je daleko více připoutáno k politické moci, daleko více připoutáno k ministru spravedlnosti,“ řekla Bradáčová. (Celý proslov Lenky Bradáčové najdete zde.)

Pražská vrchní státní zástupkyně se zároveň postavila proti vytvoření speciálního státního zastupitelství pro vyšetřování korupčních a hospodářských trestných činů. Podle ní jde o chybné vytváření paralelní struktury. „Můžeme si vybrat dvě cesty. Ta první bude, že řekneme, že speciální útvar má skutečně potírat systémové vady korupční, hospodářské. Anebo jdeme druhou cestou, kterou bohužel jde Rakousko, že z důvodu jisté nefunkčnosti některých základních článků je řekněme nahrazuje nebo supluje velkým útvarem, který se rozrůstá z oněch patnácti státních zástupců dnes na stovku. Ale to je vytváření paralelní struktury. Speciální útvar je výjimkou, každá výjimka je problém pro systém. Čím je ta výjimka větší, tím vytváří systému větší problémy,“ varovala Bradáčová.

Bývalá ministryně spravedlnosti Marie Benešová (ČSSD) upozornila, že speciál bude zbytečně drahý. „Překvapuje mě, že hnutí ANO, které má hlavní mantru šetřit, tady buduje další útvar a nezamýšlelo se nad variantou, proč v tomto ohledu nevyužít vrchních státních zastupitelství. Bude to obrovsky drahé,“ řekla. Válková nicméně upozornila, že financování speciálu má předjednané s ministrem financí Andrejem Babišem (ANO).

Válková po jednání připustila, že rozsah přednesených připomínek je velký. Naznačila, kam je ochotna státním zástupcům ustoupit. „Rozhodně bych chtěla, aby vznikl samostatný speciál. Na druhé straně si dovedu představit, že bychom mohli společně najít konsensus, jak by mělo vypadat Nejvyšší státní zastupitelství. Opakovaně jsem slyšela, že ta úloha metodická, koordinační a řídící v obecnějším smyslu slova je málo. Že by bylo třeba v některých směrech posílit a zachovat mu některé kompetence, které má. Dovedu si představit, že pokud takové návrhy přijdou a budou této věcné povahy, budeme o nich vážně přemýšlet,“ řekla Válková.

Ustupovat se naopak nechystá, pokud jde o právo na informace. „Obávám se, že se mnou bude obtížné diskutovat o tom, že mám mít stávající objem informací. Mám potom velmi svázané ruce a nemohu kontrolu, jak je mi zákonem uložena, plnit způsobem, který bych považovala za potřebný,“ řekla ministryně spravedlnosti.

Podle Heleny Válkové zákon ještě projde změnami po projednání v koaliční komisi a po připomínkovém řízení. Do vlády by norma měla odejít do konce roku. Válková chce předložit návrh, který bude vyhovovat jak vládě, tak i státním zástupcům. „Fungování státních zastupitelství bych si představovala jako ještě lepší, než je v současné době,“ řekla.

Robert Malecký