Sněmovna asi podpoří ochranu nezadluženého z manželů před exekucí

Počet neúspěšných exekucí stoupá Foto: Mediafax

Exekutoři zřejmě budou muset při vymáhání dluhu respektovat rozdělení společného jmění manželů. Majetek nezadluženého z manželů by měl být více chráněn. Předpokládá to vládní novela, kterou ve středu rozjednala Sněmovna. Zamítnutí normy žádný z poslanců nenavrhoval, o jejím dalším projednávání ale dolní komora rozhodne až v příštích dnech.

Novela ukládá soudům a exekutorům, aby při nařizování výkonu rozhodnutí či exekucí zohledňovali skutečnost, že společné jmění manželů bylo zúženo či jinak dotčeno smlouvou nebo rozhodnutím soudu o manželském majetkovém režimu. Nové pravidlo se bude vztahovat na smlouvy či rozhodnutí, která jsou zapsána ve veřejném seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Od počátku letošního roku jej vede Notářská komora.

Dosud se k těmto smlouvám či rozhodnutím nepřihlíží. Manžel dlužníka tak nyní musí podávat k soudu takzvanou vylučovací žalobu a soud teprve následně rozhoduje o vyloučení daného majetku z exekuce nebo z výkonu rozhodnutí. Tento postup je zdlouhavý, podání žaloby navíc podléhá soudnímu poplatku.

Ministryně spravedlnosti Helena Válková (za ANO) poslancům řekla, že podle novely by z exekuce měla být vyjmuta také polovina peněz na společném bankovním účtu manželů, nejméně dvojnásobek životního minima. Nezadlužený z manželů bude mít také právo pozastavit exekuční rozhodnutí, bude-li předmětem exekuce společný majetek.

Předloha počítá také s tím, že úspěšný účastník civilního soudního řízení bude mít automaticky právo na přiznání náhrady hotových výdajů, i když nebude zastoupen advokátem. Nezastoupený účastník nyní své náklady zpravidla nenárokuje, protože by měl s jejich vyčíslením více starostí, než by odpovídalo poskytnutým penězům. Nově už však soudu nebude muset své hotové výdaje prokazovat a bude mít právo na paušální částku, jejíž výši určí vyhláška ministerstva spravedlnosti.

Pokud účastníku vzniknou v souvislosti s řízením vyšší náklady, než bude částka určená vyhláškou, nebude muset využít možnosti paušální náhrady a místo toho bude moci vyčíslit své skutečné náklady.

-čtk-