Tzv. protikorupční speciál má být zcela nový úřad nezávislý na dosavadní struktuře

Po svém odchodu z funkce Helena Válková řekla, že nešlo o její svobodné rozhodnutí Foto: archiv

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje, aby vzniklo speciální státní zastupitelství jako zcela nový úřad nezávislý na dosavadní struktuře. Na starosti by mělo mít korupční trestné činy a závažnou finanční kriminalitu. Vyplývá to z návrhu nového zákona o státním zastupitelství, který ministryně Helena Válková (ANO) předložila poslancům a o kterém by měla jednat koaliční rada.

Válková požaduje, aby o novém zákoně nejprve jednala koalice, než ho pošle do připomínkového řízení. „Jde o to, abych věděl, zda tento konkrétní návrh odpovídá představě nejen nás jako předkladatelů, ale i poslanců. Je to natolik klíčová norma, že by měla nalézt i politický konsensus,“ řekla České justici Válková.

V základních bodech návrh zachovává čtyřstupňovou soustavu státního zastupitelství. „Specializace na závažnou majetkovou a hospodářskou trestnou činnost a korupci je svěřena do kompetence nového specializovaného státního zastupitelství, které je na úrovni krajské a VSZ,“ uvedla Válková. V návrhu stojí, aby se nový úřad jmenoval Speciální státní zastupitelství a Speciální vrchní státní zastupitelství a měl celorepublikovou působnost. Sídlem vrchního úřadu by měla být Praha. Hranice minimální škody u hospodářských trestných činů bude 75 milionů korun, dále do kompetence úřadu mají spadat korupční trestné činy a delikty spáchané při zadávání veřejných zakázek.

Návrh zachovává některé body z předchozích návrhů, které ministerstvo odmítlo, například pevné funkční období vedoucích státních zástupců, možnost jejich odvolání pouze cestou kárného řízení nebo povinné poradní sbory vedoucích státních zástupců, ovšem až od určitého stupně.

Novinkou má být větší diverzifikace kárných opatření. Návrh zavádí nový druh kárného opatření u závažnějších provinění, kterým má být podmínečné odvolání z funkce státního zástupce nebo z funkce vedoucího státního zástupce.

Zákon je připraven v paragrafovaném znění, informaci o jeho základních bodech dostali poslanci hnutí ANO. „Je třeba získat pro něj politickou podporu, politickou shodu v rámci koalice,“ řekla Válková. Očekává, že se zákonem bude zabývat koaliční rada. „Ano, to je ta úroveň, která je třeba, aby se k takto zásadní normě vyjádřila. Pro veřejnost možná takový význam nepředstavuje, ale jde o mechanismy moci v oblasti trestní justice, a to je velmi jemné soukolí, které je třeba velmi pečlivě vyvažovat,“ uvedla ministryně spravedlnosti.

Inspiraci pro uspořádání soustavy Válková čerpala mimo jiné v Rakousku, hovořila o ní s ministrem spravedlnosti Wolfgangem Brandstetterem během jeho návštěvy v Praze. „Tamní specializovaný úřad sídlí ve Vídni a rovněž stojí mimo soustavu běžných státních zastupitelství,“ uvedla Válková. Brandstetter doporučil, aby se kmenovými zaměstnanci státního zastupitelství stali rovněž experti na finance a obchod, úřadu se takové uspořádání podle něho vyplatí spíše než najímání expertů v rolích znalců.

Robert Malecký