Výbor přerušil debatu o ochraně nezadluženého manžela při exekuci

Negativní důsledky vzniknou podle EK i pro vedení exekučního řízení a soudní exekutory Foto: archiv

Sněmovní ústavně-právní výbor přerušil projednávání vládní novely, která má víc chránit majetek nezadluženého z manželů při exekuci. Poslanci asi budou muset pozměnit druhou část předlohy, podle níž bude mít úspěšný účastník civilního soudního řízení právo na náhradu hotových výdajů, i když nebude zastoupen advokátem.

Vládní norma předpokládá, že nezastoupený účastník bude moci získat paušální částku podle ministerské vyhlášky. Bude však taky moci vyčíslit své skutečné náklady.

Náměstek ministra spravedlnosti Robert Pelikán řekl, že do věci vstoupil Ústavní soud a říjnovým nálezem uvedl, že i nezastoupený člověk má právo na takzvaný režijní paušál jako advokát podle tarifu. Sněmovna by podle něho měla verdikt respektovat. „Nemáme moc na výběr,“ řekl.

Novela by uložila soudům a exekutorům, aby při nařizování výkonu rozhodnutí či exekucí zohledňovali skutečnost, že společné jmění manželů bylo zúženo či jinak dotčeno smlouvou nebo rozhodnutím soudu o manželském majetkovém režimu. Nové pravidlo se má vztahovat na smlouvy či rozhodnutí, která jsou zapsána ve veřejném seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Od počátku letošního roku jej vede Notářská komora.

Z exekuce by podle novely měla být vyjmuta také polovina peněz na bankovním účtu nezadluženého z manželů, nejméně dvojnásobek životního minima. Novela má rovněž nezadluženému z manželů dát výslovné právo navrhovat zastavení exekuce v případech, pokud by se týkala společného jmění manželů nad rámec zákona, a to namísto zdlouhavé cesty vylučovací žalobou.

Výbor projednává vládní normy se dvěma souvisejícími poslaneckými návrhy. Podle jednoho z nich by ze soudního řádu vypadlo ustanovení, podle něhož je při vymáhání dluhu spadajícího do společného jmění manželů možné postihnout i bankovní účet a mzdu manžela nebo manželky dlužníka. Vrátil by se stav, který platil před začátkem loňského roku. Druhá novela usiluje vedle snížení odměn advokátů vítězné strany při vymáhání menších opakujících se pohledávek, což již provedlo ministerstvo vyhláškou, o právo na úhradu přímých výdajů nezastoupeným účastníkům řízení.

-čtk-