Advokáti zhodnotili ministerskou novelu NOZ bez politické korektnosti

Pouhých několik dní dostala Česká advokátní komory od Ministerstva spravedlnosti na připomínky k tzv. urgentní novele nového občanského zákoníku (NOZ). Krátká lhůta v řádu dnů se na materiálu ČAK projevila, advokáti hned v úvodu poukazují na způsob, jakým s nimi ministerstvo jedná. V textu dokumentu pak neberou žádný ohled: nesrozumitelný, mimořádné zmatený text, nekoncepčnost a znovu nekoncepčnost, píše se v připomínkách. Z popudu představenstva ČAK byl dokument aktuálnězveřejněn na webu ČAK.

Podle zápisu z jednání představenstva České advokátní komory byl návrh novely NOZ doručen z ministerstva dne 10. listopadu 2014 s tím, že připomínky advokátů mají být ministerstvu zaslány do 24. listopadu 2014. Představenstvo pak uložilo legislativnímu odboru a Jaroslavu Švejkovskému ze Sekce pro právo soukromé připravit návrh k hlasování představenstva za deset dní do 20. listopadu 2014. Finální dokument byl aktuálně zveřejněn na webu ČAK.

Na skutečnost, že advokáti byli přinuceni vypořádat se s návrhem novely občanského zákoníku ve skutečnosti za deset dní, upozorňuje už v úvodu materiálu pro ministerstvo představenstvo ČAK: „Představenstvo České advokátní komory obdrželo navrhovaný zákon dne 10. 11. 2014. V průvodním dopise byl obsažen požadavek na vyjádření se k tomuto předloženému materiálu do 24. 11. 2014. I přes použitou formu při vědomí důležitosti posuzované materie se představenstvo České advokátní komory po seznámení se s předkládaným textem takto k němu vyjadřuje,“ stojí v úvodu materiálu.

Výsledkem je pak nulová politická korektnost materiálu. „Nutno vyjádřit zásadní nesouhlas proti způsobu, kterým se předkladatel snaží zasahovat do tak obsahově, koncepčně a komplexně upravených institutů, jako jsou např. otázka zakládání či nezakládání účasti druhého manžela na společnosti nebo družstvu (když v SJM jsou i jiné věci, nejen podíly, ale např. i spoluvlastnické podíly), rozhodně je nutné se výrazně vymezit proti opačnému přístupu k předkupnímu právu u spoluvlastnictví. Tato materie byla předmětem odborných diskuzí, v nichž jak příznivci zachování předkupního práva (což má i praktické důsledky) tak odpůrci snášeli dostatek argumentů. Není možné přejít tuto obsáhlou diskuzi, která vyvrcholila v koncepční jednotu přístupu i k předkupnímu právu spoluvlastníků tím, že v rámci technické novely bude závěr takové diskuze nerespektován!“ uvádí jedna z připomínek.

-ire-