Pondělí, 8. března, 2021

Další úspěch české advokacie: Antonín Mokrý se stal viceprezidentem CCBE

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Místopředseda České advokátní komory advokát Antonín Mokrý dosáhl významného mezinárodního úspěchu. Jako první zástupce advokacií zemí střední a východní Evropy byl sobotu 29. listopadu 2014 v Bruselu zvolen třetím viceprezidentem Rady evropských advokátních komor (CCBE). Informuje o tom mezinárodní odbor České advokátní komory.

Vedení CCBE sestává z prezidenta CCBE a tří viceprezidentů, kteří jsou voleni každoročně na plenárním zasedání na dobu jednoho roku. V pozici třetího viceprezidenta tak bude JUDr. Antonín Mokrý působit v roce 2015 a s velkou pravděpodobností bude za tři roky zvolen do funkce prezidenta této významné mezinárodní advokátní organizace, uvádí k tomu mezinárodní odbor ČAK.

„Pro českou advokacii je zvolení kolegy Mokrého, jemuž srdečně gratuluji, už druhým obrovským letošním mezinárodním úspěchem – po volbě Martina Šolce viceprezidentem Mezinárodní advokátní komory (IBA). Zvolení obou je důkazem, že česká advokacie, která v příštím roce oslaví už čtvrtstoletí své obnovené nezávislosti, má v mezinárodním měřítku dobrou pověst a že dnes stojí pevně na stejných zásadních principech a atributech jako advokacie západní,“ uvedl k volbě předseda ČAK Martin Vychopeň.

Antonín Mokrý je v CCBE aktivní již od roku 2001. Od roku 2004 v ní vede českou delegaci. V letech 2007 až 2014 byl členem finančního výboru CCBE, což je klíčová pozice, neboť finanční výbor sleduje řádné a efektivní hospodaření celé organizace a je v této oblasti poradním orgánem vedení CCBE. Současně pracuje v několika dalších výborech CCBE, např. výboru pro usazování advokátů či výboru PECO, který je zaměřen na prosazování práva a souvisejících reforem ve střední a východní Evropě. Antonín Mokrý je dlouholetým členem představenstva ČAK, od roku 2009 na pozici místopředsedy ČAK pro mezinárodní spolupráci.

Advokát Antonín Mokrý již dříve pro tisk uvedl, že na něho měl velký vliv jeho otec, kterým je významný český právník a soudce Antonín Mokrý, někdejší předseda Nejvyššího soudu České republiky a následně Vrchního soudu v Praze, nositel mnoha cen, který byl v roce 2009 uveden do Právnické síně slávy.

CCBE je mezinárodní nezisková organizace se sídlem v Bruselu zastupující přibližně jeden milion evropských advokátů skrze své členy – jednotlivé advokátní komory. Mezi řádné členy CCBE patří advokátní komory z 32 evropských zemí. K členům, kteří zastávají status komor přidružených nebo pozorovatelských, patří dalších 13 advokátních komor.

CCBE je uznávána jako „hlas“ advokátní profese v Evropě jak národními advokátními komorami, tak i evropskými institucemi, a funguje tedy jako spojka mezi Evropskou unií na straně jedné a evropskými národními advokátními komorami na straně druhé. Zástupci CCBE se pravidelně setkávají se zástupci Evropské komise a Evropského parlamentu, řeší s nimi témata mající dopad na advokátní profesi.

-ire-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY