Robert Pelikán: Zákon o státním zastupitelství chceme odblokovat

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Foto: Robert Malecký

Jako nejspornější bod nového zákona o státním zastupitelství vnímá první náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán (za ANO) otázku speciálu na potírání korupce a závažné hospodářské kriminality. Aby se spor odblokoval, ustupuje ministerstvo od široce pojatého dvoustupňového speciálního státního zastupitelství a hledá inspiraci ve Skandinávii. Tam fungují relativně malé skupiny státních zástupců, kteří mají k dispozici maximálně desítky policistů a daňových či účetních specialistů.

Zaskočila vás síla odporu, která se zvedla proti ministerské podobě návrhu zákona o státním zastupitelství? Vedle námitek ze sféry politické a profesní se vytvořila i silná, řekněme lidová fronta.

Já si nemyslím, že jde o nějakou frontu. Připomínky jsou značně různorodé a to, co je pro mě důležité, jsou samozřejmě připomínky koaliční. Dobrá zpráva je, že se nám podařilo vysvětlit a odstranit všechny rozpory, s jedinou výjimkou. A tou je problematika speciálu, kde očekáváme, že budeme muset ještě hodně vyjednávat. Pro nás je to velmi důležité, protože chceme vytvořit orgán, který bude schopen efektivně stíhat korupci a závažnou hospodářskou kriminalitu. Věříme, že koaliční partnery přesvědčíme.

Jaké je minimum, pod které nejste v otázce speciálu ochotni zajít?

Pro mě je klíčové, aby speciál byl maximálně izolovaný od jakýchkoliv možných politických vlivů. Z mého pohledu v tuto chvíli nedovedeme ustoupit od toho, co jsme navrhli. Abychom se to pokusili odblokovat, vydáme se cestou přípravy ještě jiné varianty konstrukce speciálu, kde bychom se inspirovali ve Skandinávii. Tam je speciál izolovaný ještě jinak, než bylo v dosavadních návrzích.

Jak? Můžete to přiblížit například na stávající struktuře státního zastupitelství?

Tam je právě vystavěn zcela mimo soustavu, včetně toho, že i systémy výběru a jmenování vedoucích jsou nastaveny tak, aby bylo zcela jasné, že je státní zástupce neovlivnitelný.

Mluvíte o úplné izolaci, ale pořád půjde o státní zastupitelství.

Na tomto jsme začali právě pracovat, takže ještě nemohu říct, jak to bude konkrétně vypadat. Ale jistě, bude to státní zastupitelství, ale bude stát ještě více mimo soustavu.

Kdybychom tedy vedle sebe postavili nejvyššího státního zástupce a šéfa speciálu, jaký bude jejich vzájemný vztah?

Jak říkám, nerad bych to v tuto chvíli více rozebíral, protože to ještě nemáme zanalyzované.

Kdy se o zákonu chystáte jednat s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem? Platí lednový termín výjezdního zasedání?

Ono to z praktických důvodů vypadá, že výjezdní nebude. Ale určitě se nad tím sejdeme v rozsahu několika dní. Slibuji si od toho, že zákon ještě vylepšíme.

Začíná se mluvit o orgánu, který pracovně můžeme nazvat „insolvenční Kobrou“. Pátral jsem po něm na ministerstvu financí, tam mě odkázali na vás. O co jde?

To je věc, která trochu souvisí s problematikou speciálu. Přesněji řečeno s tím, jak zoufale nám dnes chybí. Vidíme, že dnes si orgány činné v trestním řízení nedovedou s takto právně komplikovanou problematikou poradit. Rozhodli jsme se zde na ministerstvu, že dokud nebudeme mít speciál, pomůžeme jim v té analytické části. Pokusíme se připravit podklady, aby pochopili, proč se domníváme, že v některých insolvenčních věcech dochází k manipulacím.

Mám si to představit jako tým lidí, kteří pro policisty a státní zástupce sepíšou manuál, jak rozpoznat podvodné insolvenční řízení?

Díky aktivitě pana Juříčka (Pavel Juříček, viceprezident Svazu průmyslu a majitel firmy Brano Group, která se stala terčem podvodné insolvence – pozn. red.) máme dnes k dispozici už poměrně velké množství podezřelých insolvencí. Teď chceme tyto insolvence podrobně analyzovat, vytřídit ty, které jsou doopravdy závažně podezřelé a ukázat proč. A na tom naučit orgány činné v trestním řízení, na co se mají zaměřit a jak to rozpoznat.

Čili jde hlavně o metodiku, nebo i o to pokusit se v podezřelých případech zahájit trestní řízení?

Jde samozřejmě i o to, aby se pokud možno odstíhalo, co se tam případně zjistí kriminálního. Ale hlavně jde o rozběhnutí v obecné metodické rovině.

Robert Malecký