V případu Parkanová převážil zájem provést posudek nad právem na spravedlivý proces

Bývalá poslankyně a ministryně obrany za TOP 09 Vlasta Parkanová už sedm let čeká, jak o ní bude rozhodnuto. Foto: archiv

Téměř dva a půl roku trvá trestní stíhání Vlasty Parkanové obviněné v případu nákupu letadel CASA. Případ, který se vyšetřoval už v roce 2009, po pěti letech vázne u posudku, kterým začal. Námitku obhájce Tomáše Sokola, že v případě je nedůvodnými průtahy porušena Listina základních práv a svobod, státní zástupce smetl vlastním právním názorem: Zájem na provedení úkonů trestního řádu v tomto případu převážil nad právem na urychlené projednání trestní věci bez zbytečných průtahů.

Žádost o přezkum postupu pro značné a nedůvodné průtahy už v polovině října poslal dozorovému státnímu zástupci na Vrchní státní zastupitelství v Praze obhájce Parkanové Tomáš Sokol. Státní zástupce Jan Kořán mu za osm dní odepsal, že v případu obviněných Vlasty Parkanové a Jiřího Staňka průtahy nejsou. Sokolovi vysvětlil, že u Parkanové nad právem nad projednáním věci v přiměřené lhůtě zaručené Listinou základních práv a svobod převažuje zájem na provedení všech potřebných úkonů podle trestního řádu.

Poslední výslech svědka v případu se konal 4. listopadu 2013 a 29. listopadu 2013 byla dožádána španělská prokuratura, která reagovala relativně rychle. K tomuto datu měly být předány překlady a dokumenty firmě American Appraisal k doplnění znaleckého posudku, upozorňuje obhájce Sokol v podání. „Trestní stíhání probíhá, aniž by bylo dosaženo konkrétních závěrů o jeho důvodnosti, téměř po roce nebyly informace získané dožádáním nijak vyhodnoceny,“ uvádí Tomáš Sokol ke stavu a způsobu vyšetřování Parkanové.

„Přestože od těchto úkonů ke dnešnímu dni uběhl téměř rok a v zásadě žádný jiný relevantní úkon učiněn nebyl, vyšetřování nebylo skončeno a přípravné řízení tak zjevně bez jakékoli významnější činnosti policejního orgánu i nadále formálně probíhá,“ napsal Sokol k žádosti o přezkum postupu.

Rychlost reakce Španělů na českou žádost o právní pomoc je jediné, na čem se Tomáš Sokol s Janem Kořánem shodnou. „Je třeba upozornit, že ačkoli se vyžádané informace ze zahraničí podařilo zajistit v relativně krátké době, jejich přetlumočení do českého jazyka v rozsahu 2000 stran trvalo 4-5 měsíců,“ napsal Jan Kořán, podle kterého další 3 měsíce značného úsilí vynaložili zaměstnanci znaleckého ústavu na zapracování do posudku v odpovídající kvalitě. Z odpovědi Jana Kořána vyplývá, že jde v pořadí již o třetí doplnění posudku, přičemž první posudek v případu CASA byl vyhotoven v roce 2009, doplněn byl v roce 2010 a nynější druhé doplnění mělo termín 25. listopadu 2014.

Po dokončení všech nezbytných úkonů, jako je například zajištění opisu rejstříku trestů, zpráv o pověsti, prostudování spisu obviněnými i poškozeným případ skončí, informuje Jan Kořán. Podle něho jde o „horizont dvou až tří měsíců“. „Řízení není stiženo ani značnými ani nedůvodnými průtahy,“ konstatuje Kořán, který podle svých slov vzal v úvahu argumentaci obhájce Sokola k délce trestního řízení ve vztahu k Listině, podle které má každý právo na projednání věci v přiměřené lhůtě. Je prý však nutné uplatnit zásadu proporcionality a posuzovat střet různých ústavních práv, a to tak, aby „byla z každého ústavního práva zachována jeho podstata“.

„Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze při vlastní aplikaci tzv. zásady proporcionality realizace ústavních práv dospěl k tomuto právnímu názoru, že v tomto stádiu přípravného řízení převažuje zájem na provedení všech potřebných úkonů v souladu s ustanovením §2 odst. 5 věta první trestního řádu, tj. i zpracování erudovaného znaleckého posudku zákonně přibraným, nezávislým a odborně kvalifikovaným znaleckým ústavem, a s přihlédnutím k průběhu a stavu trestního řízení konstatuje, že předmětná trestní věc je projednávána v přiměřené lhůtě a bez zbytečných průtahů,“ napsal Kořán.

Případ policie vyšetřuje už od roku 2009, kdy byl vyhotoven první posudek, vyplývá z přípisu státního zástupce. O vydání tehdejší poslankyně Vlasty Parkanové požádala policie 13. června 2012 a poslanecká sněmovna ji vydala 11. července 2012. Následně byla exministryně obrany Parkanová kvůli obchodu s letadly CASA obviněna ze zneužití pravomoci veřejné osoby a z porušování povinností při správě cizího majetku.

Irena Válová