Český helsinský výbor prosazuje videonávštěvy mezi vězni a dětmi

Výbor věří, že možnost internetových videonávštěv by situaci ve věznicích výrazně zlepšila. Odpadl by mimo jiné problém s tím, že vězeňské budovy a režim nejsou pro dětské návštěvníky uzpůsobené a vhodné. Ilustrační foto: Renovosoftware

Český helsinský výbor prosazuje zavedení internetových videonávštěv mezi vězni a jejich dětmi. Podle koordinátorky projektu Děti vězněných rodičů Dany Vrabcové by toto opatření upevnilo vazby v rozdělených rodinách a eliminovalo by dopad, který má prostředí věznice na psychiku dětí při osobních návštěvách.

Vrabcová to uvedla na čtvrtečním semináři k tématu rodin odsouzených. Zástupkyně vězeňské služby ale upozornila, že idea videonávštěv by mohla narazit na časový režim věznic i na velké množství uvězněných.

Vrabcová poukázala na to, že zákon v současné době klade kontaktu dětí s odsouzenými rodiči řadu překážek. Vězeň má nárok pouze na tři hodiny osobního kontaktu měsíčně, jako kázeňskou odměnu může získat prodlouženou pětihodinovou návštěvu. Písemný kontakt s dětmi je sice neomezený, část odsouzených je ale negramotná a třináctikorunová dopisní známka představuje ve věznicích nedostatkové zboží.

Podle Vrabcové by pro děti byly lepší telefonáty, tarif se ale ve věznicích pohybuje kolem 15 korun za minutu a navíc věznice většinou umožňují hovory dopoledne nebo brzy odpoledne, kdy jsou děti ve škole nebo v kroužcích.

Výbor věří, že možnost internetových videonávštěv by tuto situaci výrazně zlepšila. Odpadl by mimo jiné problém s tím, že vězeňské budovy a režim nejsou pro dětské návštěvníky uzpůsobené a vhodné. Při osobních návštěvách totiž například není možné vzít si s sebou jídlo a pití a vstupní kontrola může být vnímána negativně i dospělým, natož dítětem.

Na námitky účastníků semináře, že internet je pro sociálně slabé rodiny odsouzených nedostupný, Vrabcová odpověděla, že například děti umístěné do dětských domovů připojení k dispozici mají. Jiným rodinám by přístup na internet mohly zprostředkovat neziskové organizace.

Mezi dalšími návrhy na zlepšení situace rodin odsouzených Vrabcová zmínila telefonickou informační linku věznice pro rodinné příslušníky vězňů či vydání příručky, která by příbuzné seznámila s vězeňským systémem a s pravidly kontaktu s vězni. Ve věznicích by také mohl fungovat koordinátor podpory rodiny a příbuzní by měli mít možnost využít rodinné poradenství a terapii. Další změnou by mohla být možnost kontaktu rodiny s vychovatelem nebo kaplanem vězněného a umožnění soukromých rodinných návštěv až na 72 hodin.

-čtk-