Dva z vyřazených uchazečů na post superúředníka se odvolali, vláda to odmítla

Ministr vnitra Foto: vlada.cz

Dva z vyřazených kandidátů na post náměstka ministra vnitra pro státní službu se neúspěšně obrátili na vládu, aby jejich vyřazení zvrátila. Jde o bývalého šéfa dozorčí rady České pošty Jiřího Macešku a ředitele odboru plánování sekce obranné politiky ministerstva obrany Radomíra Jahodu. Tzv. superúředníka vláda vybrala ve středu, zároveň potvrdila postup výběrové komise, která Macešku a Jahodu kvůli formálním nedostatkům v podání přihlášky vyřadila.

Do opakovaného výběrového řízení po prvním neúspěšném se přihlásilo 21 lidí, jedenáct z nich bylo vyřazeno, protože nesplnili požadavky. Deset kandidátů pak postoupilo do druhého kola, ze kterého vzešla trojice ředitel kanceláře náměstka ministra vnitra Josef Postránecký, tajemnice třebíčského městského úřadu Simeona Zikmundová a ředitel strukturálních fondů na ministerstvu průmyslu Břetislav Grégr. Ve středu byl náměstkem zvolen Postránecký, funkce se má ujmout 1. února.

Kromě zmíněné trojice byla ve finálovém výběru tato jména: JUDr. Ing. Jiří Nováček, Mgr. Jiří Kaucký, JUDr. Kateřina Černá, Ing. Otakar Sladkovský, Mgr. Karel Kortánek, MBA, RNDr. Richard Nouza, CSc., Ing. Petr Burian. Výběrová komise konstatovala, že žádný z uchazečů nebyl neúspěšný, zmíněných sedm lidí se umístilo na čtvrtém až desátém místě.

Ministr vnitra Milan Chovanec 18. ledna oznámil, že se nikdo z účastníků výběrového řízení neodvolal, a vláda tak může přikročit k samotnému výběru. „Máme od všech účastníků podepsáno, že se vzdávají práva na odvolání,“ uvedl Chovanec. Nebyla to ale tak docela pravda. Na středečním zasedání se vláda zabývala dvěma odvoláními zmíněných uchazečů Radomíra Jahody a Jiřího Macešky. Obě zamítla.

V případě Jiřího Macešky vláda zamítnutí odvolání zdůvodnila takto: „Žadatel nedoložil, a to příslušnou listinou, že zastával požadovanou pozici ve smyslu § 185 odst. 2 zákona o státní službě, tj. že byl zaměstnancem v pracovním poměru ve správním úřadu (§ 185 odst. 2 písm. a) zákona o státní službě), ani že byl vedoucím úředníkem územního samosprávného celku, který řídí jiné vedoucí úředníky (§ 185 odst. 2 písm. b) zákona o státní službě), ani vedoucím zaměstnancem, který řídí jiné vedoucí zaměstnance (§ 185 odst. 2 písm. c) zákona o státní službě). Tento zákonný požadavek bylo v řízení možné doložit např. pracovní smlouvou, jmenovacím dekretem, či jinou listinou, která hodnověrně dokazuje, že uchazeč zastává uvedenou pozici.“

O něco složitější je případ Radomíra Jahody, který sice zastávanou pozici doložil, podle výběrové komise ale nedostatečným dokumentem. „Pokud se jedná o otázku specifikace příslušné listiny uvedené v podmínce č. 1 v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministra vnitra pro státní službu, tak musí jít především o listinu, která hodnověrně dokazuje, že uchazeč zastává zákonem požadovanou pozici. V příloze své žádosti žadatel doložil toliko dokument označený jako „osobní karta občanského zaměstnance“, který však není podepsán, ani ověřen otiskem úředního razítka, navíc vůbec není patrné, který orgán tuto listinu vydal,“ konstatuje vláda v zamítavém stanovisku.

To, že Radomír Jahoda skutečně zastává funkci ředitele odboru na ministerstvu obrany, přitom nikdo zjevně nezpochybňuje. Jen chybí potřebné razítko. „Další otázkou je doložení požadované praxe ve smyslu § 185 odst. 2 zákona o státní službě, tam platí výše řečené, že sice dokument žadatel doložil, ale tento dokument označený jako „osobní karta občanského zaměstnance“ nebyl podepsán, ani ověřen otiskem úředního razítka a navíc vůbec z něj není patrné, který orgán tuto listinu vydal,“ konstatuje vláda.

Jiří Maceška načal svou profesní kariéru v roce 1979 v PZO Strojexport, kde zastával pozici vedoucího marketingu. Od roku 1982 pracoval na ministerstvu zahraničního obchodu v úseku obchodních styků ČR se zeměmi Středního východu. V roce 1991 se stal zaměstnancem ministerstva průmyslu a obchodu a postupně zastával funkce ředitele Odboru Afriky a Středního východu, vrchního ředitele pro bilaterální politiku. Od roku 1998 byl jmenován náměstkem pro zahraniční ekonomické vztahy a evropskou integraci. Jiří Maceška zároveň působil mezi roky 1998 až 2002 ve funkci předsedy dozorčí rady České exportní banky a Exportní, garanční a pojišťovací společnosti. V červnu 2002 se ujal funkce velvyslance České republiky při OECD v Paříž. Své pracovní přidělení při OECD ukončil v září 2007. Po návratu ze stálého zastoupení nastoupil na ministerstvo financí jako poradce ministra. Šéfem dozorčí rady České pošty se stal v roce 2009, rezignoval loni na jaře.

Radomír Jahoda je dlouholetým zástupcem ředitele sekce obranné politiky a strategie na ministerstvu obrany, zároveň v sekci vede odbor plánování.

Mezi odmítnutými uchazeči byl například i bývalý ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda. V jeho případě chyběla podle informací České justice doložená praxe.

Robert Malecký