Návrh změn v trestní odpovědnosti firem vyvolal kritiku poslanců

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán vystřídal ve vládě Helenu Válkovou Foto: MSp

K odborné a profesní kritice chystaných změn v zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob se připojili i poslanci napříč politickými kluby. Během jednání sněmovního ústavně-právního výboru zazněla ostrá kritika a obavy, že změny umožní účelovou kriminalizaci firem. Poslanci tak posílili řady odpůrců změn, o jejichž výhradách už dříve Česká justice informovala.

Poslanci se na rozdíl od ministerstva spravedlnosti obávají například účelové kriminalizace společností. Předloha by výrazně rozšířila okruh trestných činů, které mohou na firmy dopadnout. Zákon by nově stanovil, že by mohly být stíhány za všechny trestné činy kromě těch, jež by byly výslovně vyloučeny. Nyní je tomu naopak.

Výbor nakonec debatu o předloze na měsíc přerušil. Ministerstvo má v této době debatovat s kritiky o možných kompromisních úpravách normy, kterou už dříve nepřímo odmítl hospodářský výbor. Uvedl, že by se měl zachovat současný stav s případným doplněním výčtu trestných činů, za něž mohou být společnosti stíhány.

„Praxe může vést k účelové likvidaci nepohodlných firem,“ uvedla k předloze zpravodajka Marie Benešová (ČSSD). Podobně se vyjádřil taky Marek Benda z ODS, podle kterého je nutné zabývat se tím, zda by norma neovlivnila ekonomiku a zda se nezačnou společnosti účelově ničit. Jeho stranický kolega Pavel Blažek označil normu za generální kriminalizaci právnických osob.

Obavy má i Radek Vondráček z hnutí ANO, k větší právní jistotě podle něho vede spíše pozitivní výčet trestných činů, kterých se mohou firmy dopustit. „Policejní orgány a státní zastupitelství se v tom plácají už teď. Zavalit je dalšími trestnými činy nepokládám za správný postup,“ přidal se ke kritikům Zdeněk Ondráček (KSČM).

Proti předloze se při jednání výboru vyslovili i někteří odborníci. Například podle experta na trestní právo Jiřího Jelínka je v podstatě zbytečná a měla by se přepracovat. „Hrozí masivní kriminalizace jednání právnických osob, přičemž u řady trestných činů je přinejmenším problematické, zda se jich může dopustit právnická osoba, z toho vyplývající tlak na systém trestního soudnictví, rozpor s principem subsidiarity trestní represe,“ uvedl Jelínek před časem v rozhovoru pro Českou justici.

Zásadní nesouhlas opakovaně vyjádřili rovněž představitelé Svazu průmyslu a dopravy. „Tato zcela zásadní změna koncepce kriminalizace právnických osob není vynucena mezinárodními závazky České republiky, požadavky práva Evropské unie, není obsažena v programovém prohlášení vlády ani v tomto rozsahu v koaliční smlouvě mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL, na kterou důvodová zpráva k návrhu odkazuje,“ konstatuje svaz ve svém odmítavém stanovisku.

„Obavy z kriminalizace právnických osob jsou liché,“ řekla ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO). Podle jejího náměstka Roberta Pelikána jde o nezbytný krok, protože nynější úprava obsahuje podle něho řadu nelogických věcí. „Trestní odpovědnost v navrhovaném rozsahu je světovým trendem,“ zdůraznil Pelikán.

Zástupci ministerstva ale poslance nepřesvědčili. Pokud se ministerstvo s kritiky nedohodne na kompromisu, je možné, že poslanci vyzvou vládu, aby předlohu ze Sněmovny stáhla.

-rm, čtk-