Pavel Šámal zůstává garantem přípravy nového trestního řádu

Prof. Šámal se z výkonného postu přesune do pozice garanta, který zajistí, aby nový trestní řád splňoval veškeré odborné předpoklady. Foto: MSp

Nový předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal odstoupí z pozice výkonného šéfa komise pro přípravu nového trestního řádu. Dohodl se tak s ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou. Komise pod Šámalovým vedením připravila základní dokument, nazvaný Východiska a principy nového trestního řádu, který dnes projedná vláda.

Česká justice má celý osmnáctistránkový dokument k dispozici, najdete ho zde.

Na základě principů, které by měla schválit vláda, pak jednotlivé pracovní skupiny sepíší paragrafované znění trestního řádu a souvisejících novel. Válková už dříve řekla, že požaduje schválení vládou kvůli odchylkám od věcných záměrů, přijatých v letech 2004 a 2008. „Chci si být jistá, že paragrafové znění, které se píše, bude potom přijato s kladnou odezvou,“ uvedla.

Šámal se z výkonného postu přesune do pozice garanta, který zajistí, aby nový trestní řád splňoval veškeré odborné předpoklady. „V osobě pana předsedy Nejvyššího soudu je zaručeno, že trestní řád bude mít kvalitu, kterou od něj očekávám, a že to bude kodex, který přežije desetiletí,“  řekla Válková po úterní schůzce s prof. Šámalem.

Kdo místo Šámala rekodifikační komisi povede, zatím nebylo určeno.

Šámal zároveň rozvinul svoji představu reformy justice, o které byla řeč již v nedělním pořadu ČT Otázky Václava Moravce. Nejdůležitější otázkou bude podle něho počet soudů prvního stupně. Soustava se také bude muset přizpůsobit stávajícímu členění krajů. „Nejzásadnější je, kolik budeme mít soudů prvního stupně. Některé z nich jsou velmi malé a z tohoto hlediska vytvářejí problémy ohledně zajištění personálního obsazení a výkonu spravedlnosti,“ prohlásil Šámal.

Podle Válkové se podobné vize týkají reformy justice v nejširším smyslu slova. „Čili není to jenom konstituování Nejvyšší rady soudnictví, jak se někdy mylně vykládá. Naším cílem je, abychom po dvou, třech, maximálně čtyřech letech měli soustavu a systém soudů, který je lepší, efektivnější a levnější než nyní,“ uvedla Válková.

Soustava by časem měla kopírovat současné rozdělení krajů. Krajských soudů je osm, zatímco krajů 14. Válková uvedla, že ministerstvo už situaci analyzuje a plánuje návštěvy krajských a vybraných okresních soudů, aby získalo podklady pro rozhodnutí, jak by soudy prvního stupně měly vypadat a kolik by jich mělo být.

Robert Malecký