Probační a mediační služba ohlásila veřejnou zakázku na elektronické náramky

Vzhledem k tomu, že ministerstvo se potýká s nedostatkem finančních prostředků již nyní a podobné je to i s nedostatkem míst úředníku v rámci celého resortu justice, i s přihlédnutím ke skutečnosti, že žádosti ministra Pelikána o finanční prostředky či navýšení počtu úředníků odmítá ministr financí Babiš pravidelně, vznáší se nad budoucností elektronického monitorovacího systému velký otazník. Ilustrační foto: archiv

Probační a mediační služba ČR ohlásila v pátek 2. ledna 2015 vypsání veřejné zakázky na dodávku a zajištění provozu elektronického monitoringu osob odsouzených k trestu domácího vězení, tzv. elektronických náramků. Vyplývá to z Věstníku veřejných zakázek a z dodatku Věstníku Evropské unie, kde bylo oznámení zveřejněno.

Zadavatel oznámení do Věstníku odeslal na Silvestra.V současnosti jsou osoby v domácím vězení kontrolovány probačním úředníkem. Ministerstvo chce pro systém využít GPS, avšak k tomu musí změnit zákon.

Podle záznamu ve Věstníku má být splněním veřejné zakázky zajištěno „zavedení elektronického monitoringu odsouzených k trestu domácího vězení, případně dalších osob (vazební stíhání atp.), který tak nahradí nynější osobní kontroly probačních úředníků“. Zavedením elektronického monitoringu tak dojde k masivnějšímu využití ukládání souvisejících trestů a opatření, píše se v informaci o veřejné zakázce.

Předmětem zakázky má být dodávka a zajištění provozu sloužícího k elektronickému monitoringu osob (monitorovací centrum, jednotlivá zařízení umístěná na těle a v obydlí osob), související školení osob, které budou zařízení obsluhovat, servis těchto zařízení, dodávka souvisejícího technického řešení pro informační systém zadavatele.

V současnosti je elektronický monitoring v ČR suplován osobními kontrolami probačním úředníkem. Dodávka a zajištění provozu výše uvedeného zařízení umožní provádět standardní elektronický monitoring, uvádí se v ohlášené veřejné zakázce, jejíž předpokládaný termín splnění je podle zápisu ve Věstníku „pět let od doby uzavření smlouvy“.

Předpokládaná cena systému není ve Věstníku uvedena.

Ministerstvo spravedlnosti a probační a mediační služba připravovaly takový projekt již dříve celkem třikrát a zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku v hodnotě 229,5 milionů Kč bez DPH, jejímž předmětem byla dodávka a zajištění provozu zařízení sloužícího k elektronickému monitoringu osob odsouzených k trestu domácího vězení, servis těchto zařízení a dodávka souvisejícího technického řešení pro informační systém včetně souvisejících školení, plánoval resort naposledy vyhlásit 15. března 2013.

Tentokrát má organizovat výběrové řízení pracovní skupina resortu spravedlnosti a systém má monitorovat vězně, ale také pacienty propuštěné z ústavního léčení nebo pro kontrolu pracujících vězňů. Ministerstvo uvažuje o využití GPS, avšak pro to musí ministerstvo nejprve změnit zákon.

Projekt s názvem „elektronický monitorovací systém pro trestní justici“ bude navržen ke spolufinancování v rámci integrovaného regionálního operačního programu, vyplývá ze záznamu ve Věstníku.

-ire-