Antimonopolní úřad a ministerstvo se ostře přou o zákon o veřejných zakázkách

Karla Šlechtová chce více kontrolovat informace k veřejným zakázkám Foto: mmr

V ostrý spor mezi předsedou antimonopolního úřadu Petrem Rafajem a ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou vyústilo výjezdní zasedání poslanců a senátorů z výborů pro veřejnou správu, které se koncem ledna konalo v Harrachově. Rafaj Šlechtovou obvinil, že v souvislosti s přípravou zákona o zadávání veřejných zakázek šíří o činnosti úřadu nepravdy.

Zlou krev způsobila ministryně Šlechtová, která označila zřízení pracovní skupiny ÚOHS pro řešení aplikace zákona o veřejných zakázkách za „nehoráznost“. To Rafaje rozčílilo natolik, že po návratu do úřadu napsal dopis oběma šéfům parlamentních výborů, senátorovi Miloši Vystrčilovi a poslankyni Miladě Halíkové, dopis, v němž si na jednání ministryně stěžuje.

„Dovolte, abych zde připomněl, že tato pracovní skupina byla z mé strany zřízena již v létě minulého roku, aby se zabývala výkladem problematických ustanovení platného zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona a všech souvisejících právních předpisů, které Úřad každodenně aplikuje a v rozhodovací praxi vykládá. Pracovní skupina ÚOHS je tvořena specialisty, experty a odborníky s dlouholetou praxí jak z řad ÚOHS, tak též z akademického prostředí. Zastoupeni jsou též specialisté/legislativci, kteří se podíleli na tvorbě dosud platného zákona, což napomáhá při zaujetí správného výkladu řady nedokonalých ustanovení platných zadávacích právních předpisů. Pracovní skupina nepíše žádný nový zákon a ani není v konkurenčním postavení,“ vysvětluje Rafaj.

ÚOHS podle Rafaje opakovaně žádal ministerstvo pro místní rozvoj o spolupráci na paragrafovém znění zákona. Do dnešní doby nebyl schválen ještě ani věcný záměr zákona o zadávání veřejných zakázek a koncesí, který byl též opakovaně přepracováván bez účasti Úřadu, a oproti podobě, která byla připomínkována, je tento dokument zcela jiný. Přesto Úřad neobdržel od ministerstva vyjma jediné strany formátu A4 paragrafového znění návrhu zákona do 29. 1. 2015, kdy paní ministryně v Harrachově hovoří o nekomunikaci Úřadu, nic,“ píše Rafaj

Šlechtová měla na jednání v Harrachově rovněž mluvit o tom, že ÚOHS odmítá na přípravě zákona spolupracovat. To se ale podle Rafaje nezakládá na pravdě.

Ministerstvo pro místní rozvoj počítá s tím, že nový zákon o veřejných zakázkách bude platit od ledna, nejpozději dubna 2016. Zákon vychází ze směrnic EU, které byly schváleny loni v dubnu. Směrnice například zavádí elektronické podávání nabídek a rozšiřuje hodnoticí kritéria.

-ek-