Babiš vyškolil Válkovou na penězích pro Vězeňskou službu, úkol čeká na Pelikána

Helena Válková nejspíš už moc dobře rozumí tomu, co v dnešní terminologii znamená "někoho seknout".

Spor mezi odcházející ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou a ministrem financí Andrejem Babišem (oba ANO) má dopad i na hospodaření Vězeňské služby. Ta na přelomu roku požádala o navýšení svého rozpočtu o 234 milionů korun. Důvodem je opětovný nárůst počtu vězňů, což vedlo i ke znovuotevření některých zakonzervovaných věznic. Jak se teď ukázalo, ministr financí si nenechal ujít příležitost své stranické kolegyni úkol poněkud znepříjemnit – a postavil se proti.

Jak Česká justice informovala, služba je sice schopna nárůst vězňů pokrýt personálně, ale nikoliv finančně. O navýšení požádala vládu ministryně Válková v lednu, zásadní rozpor ovšem uplatnilo ministerstvo financí Andreje Babiše. Vyplývá to z přehledu o plnění prací resortů za leden 2015.

Ministr Babiš své kolegyni mj. sděluje, že „z pohledu schváleného rozpočtu na rok 2015 jsou informace o nedostatečném rozpočtovém krytí počtu zaměstnanců v kapitole ministerstva spravedlnosti necelé dva měsíce po schválení rozpočtu překvapující i s ohledem na dodatečné navýšení prostředků na platy (vč. příslušenství) v průběhu projednávání rozpočtu“. Mzdové prostředky byly podle ministra financí meziročně Vězeňské službě navýšeny o 5 %, což představuje cca 179 mil. Kč. Babiš také Válkovou upozorňuje, že VS ČR vykazuje za rok 2014 neobsazenost 493 funkčních míst příslušníků, tj. 6,8 %. Podobný poměr panuje i u občanských zaměstnanců: neobsazenost ve výši 244 míst, tj. 5,9 % a k neobsazeným místům jsou rozpočtovány také mzdové prostředky, z čehož údajně plynou „značné mzdové rezervy“.

Počty vězňů sice rostou, ale početní stavy se přece nesnižovaly, diví se Babiš

Babiš rozporuje i hlavní argument služby pro navýšení rozpočtu, tj. nárůst počtu vězňů. Samotné navyšování jejich počtu nezpochybňuje. „V roce 2013 po amnestii prezidenta republiky, kdy došlo k zakonzervování nevyužívaných věznic, se ani početní stavy zaměstnanců VS ČR, ani prostředky na platy v souvislosti s touto změnou nesnížily, upozornil Válkovou Babiš.

Jako částečné kompromisní řešení navrhuje souhlas s trvalým zvýšením prostředků na platy občanských zaměstnanců Vězeňské služby, ovšem nikoliv navýšením rozpočtu ministerstva spravedlnosti, ale „přesunem finančních prostředků z ostatních sociálních dávek kapitoly 336 – MSPR vzhledem ke zrušení § 6 NV č. 564/2006 Sb.“ s tím, že „přesná výše bude zanalyzována“. Z trvajícího rozporu je však zřejmé, že na tento navržený kompromis ministerstvo spravedlnosti nepřistoupilo.

Vedle legislativních úkolů a řešení platů soudců a státních zástupců v souvislosti s prosincovým rozsudkem Nejvyššího soudu tak nového ministra spravedlnosti Pelikána čeká i řešení nedostatku platových prostředků pro příslušníky a zaměstnance Vězeňské služby. Otázkou je, zda Babiš setrvá na svém odmítavém stanovisku, anebo bude chtít novému ministrovi jeho roli usnadnit ústupkem, který pro státní rozpočet představuje jen malou zátěž. Robert Pelikán bude mít jako nový plnohodnotný člen vlády, okusit, která ruka je ta, která dává.

Robert Malecký, -ek-