Středa, 29. září, 2021

ČAK vyhrála další spor o advokátskou mlčenlivost

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Další spor týkající se povinnosti mlčenlivosti advokáta vyhrála Česká advokátní komora (ČAK). Vyplývá to z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze z konce loňského roku. Informovala o tom  mluvčí ČAK Iva Chaloupková.

ČAK v této aktuální věci odmítla vydat soudu listiny zajištěné při domovní prohlídce, resp. při prohlídce jiných prostor, kde advokát vykonává advokacii, neboť návrh za nižší soud k vyššímu soudu na nahrazení nesouhlasu zástupce ČAK k seznámení se s obsahem zajištěných listin souhlasem vyššího soudu podal jiný soudce než ten, který nařídil domovní prohlídku u advokáta. V samotném návrhu pak tento postup nebyl relevantně zdůvodněn. „ČAK zaujala právní názor, že návrh podal neoprávněný subjekt, že postup soudkyně nižšího soudu odporuje ústavnímu pořádku České republiky a mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána, přičemž za hlavní příčinu nezákonnosti ČAK považovala porušení práva na spravedlivý proces a dovolávala se přitom názoru Ústavního soudu v obdobné věci,“ vysvětluje meritum sporu tisková mluvčí.

Městský soud v Praze uložil usnesením ČAK pořádkovou pokutu ve výši 50.000,- Kč. Proti tomuto postupu se ČAK ohradila stížností, přičemž argumentaci v ní použitou shledal Vrchní soud v Praze za přiléhavou a stížností napadené usnesení (a tím i pokutu samotnou) zrušil. Vrchní soud zdůraznil, že zákonnou podmínkou odpovědnosti fyzické i právnické osoby za pořádkový delikt v trestním řízení je její úmyslné zavinění, které nebylo možno v posuzovaném případě dovodit.
(šr)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY