Čtvrtek, 9. prosince, 2021

Česká pošta v roce 2020: Jen 691 vlastních poboček, přes dva a půl tisíce franšíz

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Česká pošta chce do roku 2020 snížit počet vlastních poboček na 691, tedy zhruba čtvrtinu současného stavu. Zbylých 2500 poboček by mělo postupně přijít na franšízy v rámci projektu Pošta Partner. Zcela se tak během pěti let otočí poměr vlastních a pronajímaných míst s poštovními službami. Nyní je mezi 3218 poštami, které stát slíbil zachovat, pouhých 48 franšíz.

Návrh postupného předávání poboček je součástí materiálu, který ve středu vládě představí generální ředitel pošty Marin Elkán a ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Česká justice ho má k dispozici.

Pošta už dříve oznámila, že k dosavadním 48 místům, které už jsou do franšíz předané, by mělo během letošního roku přibýt 200 dalších. Pak se má tempo předávání výrazně zrychlit. Poštovní služby by měly být poskytovány například na obecních úřadech, v obchodní centrech nebo v malých prodejnách, vždy pod logem České pošty.

Na konci roku 2016 má být franšízovaných poboček 818, o rok později 1388 a na konci roku 2018 jich bude 1957. Cílový stav k 1. lednu 2020 počítá s tím, že si pošta podrží 691 vlastních poboček, franšízováno bude 2527. Český telekomunikační úřad stanovil, že pošta by měla pro zajištění obslužnosti Česka provozovat minimálně 2100 poboček. Ministr vnitra Milan Chovanec, pod kterého pošta spadá, ale několikrát uvedl, že chce zachovat nynější síť 3218 pošt.

Návrh změn se odvolává na projednání se Svazem měst a obcí, některé otázky ale zůstávají dál otevřené. Svazu například vadí, že není přesně stanovena odpovědnost pošty za situace, kdy by třetí subjekt selhal a poštovní služby přestal provozovat. Elkánův materiál výslovně uvádí, že Česká pošta je povinna usilovat o zajištění dostupnosti základních služeb ve spolupráci s třetí osobou, případně zajistit tuto dostupnost jiným vhodným způsobem.

Tuto záruku ale považuje místopředseda Svazu měst a obcí Josef Bezdíček za nedostatečnou. „To je třeba řešit. Je třeba jasně říct, že závazek pošty zůstane a bude muset urychleně hledat jiný subjekt, který službu bude vykonávat,“ říká Bezdíček. Svaz měst a obcí bude navrhovat formulaci, podle níž je Česká pošta povinna zajistit, nikoli usilovat o zajištění dostupnosti služeb.

Dalším nedořešeným sporem je podle Bezdíčka stanovení hodin pro veřejnost, během kterých bude zaručeno poskytování poštovních a dalších služeb.

Česká republika má v Evropě nejhustší síť pošt z pohledu rozlohy a zároveň největší dostupnost z hlediska počtu obyvatel. Zároveň má ale ČR nejnižší podíl partnerských poboček, a to 1,5 %. Například v Maďarsku činí podíl franšíz 18,8 %, v Rakousku 71,3 %, v Irsku 94,7 %, v Německu a Velké Británii dokonce 99 %.

Robert Malecký

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY