Inventura: Válková plnila volební program ANO, zbývá odškodňování i Nejvyšší soudcovská rada

Státní tajemníky má už většina ministerstev, všechna by tuto pozici měla obsadit do konce května. Foto: MSp

Zajistíme podporu maximální nezávislosti soudců a vytvoříme Nejvyšší soudcovskou radu, budeme prosazovat přijetí nového občanského soudního řádu, posílíme dozor nad činností exekutorů, rychle odškodníme každého, kdo byl postižen nespravedlivým rozhodnutím státu, vytvoříme specializované útvary státního zastupitelství pro boj se závažnou hospodářskou a všemi podobami organizovaného zločinu, včetně korupce. Takto ambiciózní je volební program hnutí ANO, co se týče resortu spravedlnosti. Helena Válková, která ho sepsala, ho i od začátku naplňovala.

Počínaje otevřením dveří soudcům pro vytvoření Nejvyšší soudcovské rady přes novely zákona o kárném řízení s exekutory a konče návrhem zákona o státním zastupitelství, ve kterém navrhla zcela v souladu s volebním programem ANO 2011 pro parlamentní volby 2013 namísto jednoho protikorupčního speciálu dva specializované útvary státního zastupitelství pro boj se závažnou hospodářskou a finanční kriminalitou a všemi podobami organizovaného zločinu, včetně korupce, plnila ministryně Helena Válková spolu s prvním náměstkem pro legislativu Robertem Pelikánem až dosud volební program hnutí ANO, jak stojí na webu tohoto hnutí.

Přes kritiku v tisku, že ministerstvo spravedlnosti je pomalé a co se týče navrhované legislativy je ve skluzu, ve skutečnosti toto ministerstvo chrlilo celý rok 2014 a doposud chrlí jednu novelu za druhou. Byla to rovněž Helena Válková, kdo jmenoval dva předsedy dvou komisí pro rekodifikaci trestního řádu a občanského soudního řádu Pavla Šámala a Romana Fialu. Je to Helena Válková, kdo v souladu s programem ANO nyní čerstvě předkládá změnu zákona, kterým je zaváděn elektronický monitorovací systém odsouzených a stíhaných.

Bylo to ministerstvo spravedlnosti, kdo se vypořádalo s advokátními tarify proti vůli advokátů. Stejně tak se nyní novelou zákona pokouší vypořádat i s neoblíbenými exekutory, u nichž pravomoc vést s nimi kárné řízení přenáší návrhem zákona z Nejvyššího správního soudu na samotné ministerstvo a zavádí systém podobný odvolávání vedoucích státních zástupců za ministra Jiřího Pospíšila s možností kárně postiženého odvolat se prostřednictvím rozkladu.

V současnosti chybí začít plnit mimo jiné tyto body, na kterých ANO vyjádřilo zájem: dokončit vytvoření Nejvyšší soudcovské rady a změnit zákon o kárné odpovědnosti soudců, zavést zákon o obtěžování státu zbytečnými soudními spory, zavedení lhůt pro rozhodování soudu a omezení možnosti vracet věci soudy vyšších stupňů nižším stupňům a zavedení zákona o důsledném a rychlém odškodnění každého postiženého nespravedlivým postupem státu včetně povinnosti veřejně se občanovi nebo firmě omluvit a poskytnout odškodnění.

Také podle legislativního plánu celé vlády je u všech patnácti návrhů zákonů nebo novel vzešlých z ministerstva spravedlnosti v roce 2014 v rámci legislativního plánu vlády, napsáno „splněno“ nebo „plněno“. Podle přehledu navrhované legislativy je nyní například u zákona o státním zastupitelství uvedeno: „Probíhají politická jednání. Termín pro předložení vládě nejprve prodloužen do konce roku 2014. V Plánu legislativních prací vlády na rok 2015 byl tento úkol zařazen na červen 2015.“

Ještě letos nebo v lednu roku 2016 tak má začít platit novela zákona o znalcích, tlumočnících a překladatelích, novela zákona o transparentnosti vlastnictví společností a o změně dalších zákonů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v poslanecké sněmovně je projednáván návrh zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Po advokátech a exekutorech má ministerstvo v legislativním plánu v prosinci 2015 vyřešit také notáře a změnit notářský řád.

Přehledně činnost ministerstva spravedlnosti dokládá mimo jiné i dokument s názvem Plnění vládních priorit Ministerstva spravedlnosti v roce 2014, podepsaný Helenou Válkovou a sepsaný k 16. lednu 2015.

Irena Válová