Předsedové Baxa a Šámal: Hmotné zabezpečení souvisí s nezávislostí soudců

Foto: MS

Dohoda o narovnání mezi vládou a soudci není justiční spiknutí, jednání ministryně Heleny Válkové se vyznačuje korektností, kultivovaností a věcností, ministři spravedlnosti se mění jako svatí na orloji, plat soudce souvisí s jeho nezávislostí a protože soudci nemohou stávkovat, museli si nezávislost a platy vydobýt právním způsobem, přičemž vědí, že budou veřejnosti obviněni z nenasytnosti.

Takové výroky padaly na společné tiskové konferenci předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala a předsedy Nejvyššího správního soudu Josefa Baxy k vládnímu usnesení o narovnání plat soudců.

Dohodu mezi justicí a vládou přivítal předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal stejně jako skutečnost, že vláda projevila důvěru v to, že předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal a předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa jsou schopni „ovlivnit celou justici“, řekl před novináři. Poté uvedl, že věří, že dohoda dojde naplnění, přestože neexistují právní prostředky, které by donutily jednotlivé soudce na dohodu přistupovat. Soudci se vzdávají více než dvou třetin svého nároku, zdůraznil. Poprvé se jedná s justicí nikoli bez justice o tak choulostivé věci jako jsou platy soudců, řekl Šámal.

Také předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa ocenil přístup vlády, která podle něho není v jednoduché situaci, kterou zavinil někdo před ní neřešením situace a za to je nyní účet vysoký. Když se jedná o justici, musí se jednat s justicí, nikoli bez ní. „Soudci jistě vědí, že se nedočkají u veřejnosti porozumění a bude jim vytýkáno, že jsou nenasytní,“ řekl dále Josef Baxa, který poté prohlásil, že soudci nemohou stávkovat, nemají odbory, a proto jediný prostředek, kterým se mohou bránit, je právní. Podle jeho slov je součástí nezávislosti soudce i jeho hmotné zabezpečení. Josef Baxa dále prohlásil, že nyní by si přál nejitřit více staré spory a naopak uspořádat vzájemné poměry tak, aby nebyla otřesena důvěra v soudní systém. Soudci se podle něho ocitli ve stejné situaci, jako když veřejnost oprávněně klade otázky politikům, když tito rozhodují o svých platech. Není vina soudců, že bylo tolikrát zasahováno do původního zákona, až se systém rozklížil, uvedl Josef Baxa.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka pak na následující tiskové konferenci označil za viníka situace ODS, která svými rozhodnutími podle něho snížila soudcům platy.

Jednání vlády podle Josefa Baxy ukázala dlouhodobý deficit, co se týká správy soudnictví, řekl Josef Baxa, který narážel na chybějící nejvyšší radu soudců. Událost s platy vyvolala otázky: S kým má vláda jednat? Kdo může dávat za soudce záruky? „Není to ministr spravedlnosti, nejsou to předsedové soudců, není to prezident,“ vyjmenoval Josef Baxa. „My jsme vstoupili do jednání s vládou, aniž bychom měli mandát tří tisíc soudců a nyní budeme dále vysvětlovat a ujišťovat soudce, že jsme nejednali svévolně,“ uvedl Josef Baxa, který vysvětlil, že při jednání s vládou vycházeli předseda Nejvyššího soudu a předseda Nejvyššího správního soudu z loňského rozhodnutí Ústavního soudu, jehož jedna věta konstatuje, že oba jmenovaní předsedové soudů jsou kvůli neexistenci samosprávného justičního orgánu reálnými představiteli celé justice.

Předseda Nejvyššího správního soudu Baxa dále odmítl, že by oba předsedové byli autory dohody. Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal pak uvedl, že oba funkcionáři minulé úterý předsedovi vlády pouze nastínili, jak by dohoda mohla vypadat, avšak její princip vyšel z vlády, která zvolila formát dohody o narovnání. Oba předsedové odmítli, že by šlo o brněnský „justiční komplot“. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek totiž odpoledne prohlásil, že „vláda podlehla justičnímu diktátu, aniž využila všechny prostředky, které má a dohoda podle něj vznikla v „brněnských justičních palácích“, nikoli na ministerstvu spravedlnosti. Dohodu vlády a zástupců justice označil za divadlo, které zaplatí daňoví poplatníci. Blažek považuje za absurdní a chybné, že se vláda dál nesoudila.

Technicky se nyní u každého soudu musí u každého jednotlivého soudce přepočítat, kolik peněz mu náleží za několik let zpětně včetně započítané nemocenské nebo dovolených. „Pokud soudce odmítne podepsat, nedostane nic a bude na něm, zda bude dále postupovat cestou soudní,“ uvedl Pavel Šámal, který by si přál aby toto byla definitivní tečka a tlustá čára za trapným dohadováním o platech. Oba justiční funkcionáři budou nyní jednat se všemi předsedy všech soudů a přesvědčovat je, aby dohoda našla naplnění.

Na dotaz ohledně působení ministryně Heleny Válkové, Josef Baxa řekl, že justice nebude komentovat změny ve vládě, i když on často říká, že ministři spravedlnosti se střídají jako svatí na orloji. „Vůči justici si neuvědomuji, že by učinila fatální chybu, kvůli které by měla opustit úřad. Vyznačuje se korektností, kultivovaností a věcností. Dovedu si představit jiného ministra, jak jedná jinak – plnou parou své politické zkušenosti.

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal pak uvedl, že ministryně spravedlnosti byla postavena před nelehké úkoly – rekodifikaci trestního řádu, občanského soudního řádu, před otázky malých, především okresních soudů, záležitost zákona o státním zastupitelství a před otázku justiční reformy, což jsou všechno vzájemně provázané věci, o kterých se po dlouhou dobu stále jednalo, ale ještě nikdy nedošlo k nastavení alespoň nějakých základních principů.
Irena Válová