Stát má lidské právo svobodně se vyjadřovat, konstatoval soud ve sporu ministerstva s pojišťovnou Generali

Na snímku ministerstvo pro místní rozvoj. Foto: MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj aktuálně uspělo v soudním sporu s pojišťovnou Generali. Generali po ministerstvu požadovala omluvu a náhradu škody přesahující částku osmnáct milionů korun za to, že se ministerstvo mělo dopustit nekalého jednání v hospodářské soutěži a poškození dobrého jména pojišťovny. Soud ovšem názor pojišťovního giganta nesdílel. Naopak přiznal státu lidské právo „vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, nebo jiným způsobem, jakož i svobodně rozšiřovat informace“.

Navíc, vzhledem k mimořádné povaze sporu, přiznal ministerstvu nárok na náhradu nákladů soudního řízení.

Celý spor odstartovala otázka ohledně výše plnění klientům cestovních kanceláří z povinného pojištění pro případ úpadku. Generali odmítla v roce 2012 vyplatit klienty některých cestovních kanceláří, které buď vůbec neměly sjednáno povinné pojištění proti krachu nebo ho měly sjednané v malé výši.

Ministerstvo pro místní rozvoj tehdy veřejně vyjádřilo názor, že by výplata plnění klientům v případě krachu cestovní kanceláře měla být pojišťovnou nahrazena v celkové výši ceny zakoupeného zájezdu. Pojišťovna zastávala opačný názor.

Společnost Generali považovala takové výroky ministerstva za zavádějící a poškozující její činnost s tím, že ze strany úřadu tak dochází k soustavnému a veřejnému dezinformování veřejnosti. Za uvedené jednání požadovala pojišťovna náhradu škody přes osmnáct milionů korun.

Jak Městský soud v Praze, tak Vrchní soud v Praze se přiklonily k argumentaci prezentované advokáty zastupujícími ministerstvo. Soud prvního stupně především dospěl k závěru, že „každý má právo na sdělování svých názorů dané Ústavou ČR, tedy že každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, nebo jiným způsobem, jakož i svobodně rozšiřovat informace“.

„Z tohoto práva pak není vyloučen ani orgán státní správy, ani stát. U orgánu státní správy pak soud prvního stupně dospěl k tomu, že se dokonce předpokládá, že orgány státní správy budou činit stanoviska ke sporným situacím, které se jej týkají,“ řekl České justici advokát z AK Rowan Legal Vilém Podešva.

Soud se rovněž vyjádřil k nařčení, že se ministerstvo dopustilo nekalého jednání v hospodářské soutěži. V tomto bodě dospěl k závěru, že jednání ministerstva pro místní rozvoj nebylo vedeno motivy soutěžními, které by směřovaly k získání výhody pro sebe či jiného, nýbrž nutností a předvídatelnou povinností fakticky poskytnout veřejnosti stanovisko k problému, který má ministerstvo ve své gesci. V návaznosti na uvedené závěry pak soud prvního stupně konstatoval, že škoda na straně Generali nemohla vzniknout.

Proti tomuto rozsudku soudu prvního stupně podala pojišťovna Generali odvolání, avšak Vrchní soud v Praze jej shledal nedůvodným a rozhodnutí Městského soudu v Praze potvrdil.

„Soudy obou stupňů zcela výjimečně přiznaly – vzhledem k mimořádné povaze tohoto soudního sporu – ministerstvu nárok na náhradu nákladů právního zastoupení,“ potvrdil serveru Česká-justice.cz Vilém Podešva.

-sz-