Pondělí, 2. srpna, 2021

Válková odeslala na Hrad jména 30 nových soudců, je mezi nimi i dcera bývalé první dámy

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) dnes odeslala na Hrad ke jmenování seznam 30 nových soudců. Nejvíc, šest, by jich mělo posílit obvod Krajského soudu v Praze. Významně zastoupeny jsou i soudní obvody v Hradci Králové, Ústí nad Labem a v Ostravě.

Všichni kandidáti splňují zákonem stanovené předpoklady pro tuto funkci, souhlasí se svým jmenováním a s přidělením k určitému soudu, uvedlo ministerstvo. Byli vybráni po zhodnocení jejich odborné připravenosti a morálních kvalit.

Jmenování soudců je akt, kde je prezident vázán spolupodpisem předsedy vlády. Seznam soudců navržených ke jmenování proto kromě prezidenta posoudí i kabinet Bohuslava Sobotky jako celek.

Jako jedna ze dvojice kandidátů v obvodu Městského soudu v Praze je navržena JUDr. Nina Smitová, rozená Veškrnová, dcera herečky a manželky prezidenta Václava Havla Dagmar. Smitová je justiční čekatelkou Městského soudu v Praze, nastoupit by měla k Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Studia pražské Právnické fakulty UK dokončila v roce 2004. Později pracovala například pro Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97.´Od roku 2007 je justiční čekatelkou, Přípravnou službu vykonávala na Obvodním soudu pro Prahu 1, kde prošla civilním, opatrovnickým a trestním úsekem.

Robert Malecký

 

S e z n a m   k a n d i d á t ů navržených prezidentovi ke jmenování

obvod Městského soudu v Praze

justiční čekatelé

JUDr. Nina S m i t o v á, Obvodní soud pro Prahu 1

kandidáti z jiné právní praxe

JUDr. Luděk P i l n ý, Obvodní soud pro Prahu 2

 

obvod Krajského soudu v Praze

justiční čekatelé

JUDr. Jiří K r u p i č k a , Ph.D., Okresní soud v Mělníku

Mgr. Jan Č í ž e k, Okresní soud v Benešově

Mgr. Hana Z d e ň k o v á, Okresní soud v Nymburce

Mgr. Bc. Jiří H a n z a l, Okresní soud v Nymburce

Mgr. Kateřina Š í d o v á, Okresní soud v Mělníku

kandidáti z jiné právní praxe

Mgr. Jana P e t ř í k o v á, Okresní soud v Kladně

 

obvod Krajského soudu v Českých Budějovicích

kandidáti z jiné právní praxe

JUDr. Marta U h l í ř o v á , Ph.D., Okresní soud v Českých Budějovicích

Mgr. Jana M y f t a r i, Okresní soud ve Strakonicích

JUDr. Martina E r b o v á, Okresní soud v Českém Krumlově

 

obvod Krajského soudu v Plzni

kandidáti z jiné právní praxe

JUDr. Alexandra V a ň k o v á, Okresní soud v Chebu

Mgr. Jiří F i k a r, Okresní soud Plzeň-město

 

obvod Krajského soudu v Ústí nad Labem

kandidáti z jiné právní praxe

Mgr. Jan Z d r a ž i l, Okresní soud v Chomutově

Mgr. Zbyněk P á n e k, Okresní soud v Děčíně

JUDr. Alice B u r i a n o v á, Okresní soud v Ústí nad Labem

Mgr. Lenka K o b r l o v á, Okresní soud v Ústí nad Labem

 

obvod Krajského soudu v Hradci Králové

kandidáti z jiné právní praxe

Mgr. Denisa H o r á k o v á, Okresní soud v Hradci Králové

Mgr. Gabriela S e d l á č k o v á, Okresní soud v Jičíně

Mgr. Olga M i č a n o v á, Okresní soud v Hradci Králové

Mgr. Marie H r u š k o v á, Okresní soud v Trutnově

Mgr. Eva D r a h o r á d o v á, Okresní soud v Náchodě

 

obvod Krajského soudu v Brně

kandidáti z jiné právní praxe

JUDr. Petra Z e l i ć, Okresní soud ve Zlíně

JUDr. Petra F i l o v á, Městský soud v Brně

Mgr. Jana H o m o l o v á, Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

 

obvod Krajského soudu v Ostravě

justiční čekatelé

Mgr. Kristýna S t a c h o v á, Okresní soud v Bruntále

Mgr. Hana E n d e r o v á, Okresní soud v Ostravě

JUDr. Veronika Z a h e l o v á, Okresní soud v Opavě

Mgr. Ing. Mikuláš V o d r á ž k a, Okresní soud v Ostravě

Mgr. Jan R ů ž i č k a, Okresní soud v Přerově

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY