Válková odeslala na Hrad jména 30 nových soudců, je mezi nimi i dcera bývalé první dámy

Ministerstvo navrhuje prezidentovi ke jmenování 30 nových soudců. Ilustrační foto: MSp

Ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) dnes odeslala na Hrad ke jmenování seznam 30 nových soudců. Nejvíc, šest, by jich mělo posílit obvod Krajského soudu v Praze. Významně zastoupeny jsou i soudní obvody v Hradci Králové, Ústí nad Labem a v Ostravě.

Všichni kandidáti splňují zákonem stanovené předpoklady pro tuto funkci, souhlasí se svým jmenováním a s přidělením k určitému soudu, uvedlo ministerstvo. Byli vybráni po zhodnocení jejich odborné připravenosti a morálních kvalit.

Jmenování soudců je akt, kde je prezident vázán spolupodpisem předsedy vlády. Seznam soudců navržených ke jmenování proto kromě prezidenta posoudí i kabinet Bohuslava Sobotky jako celek.

Jako jedna ze dvojice kandidátů v obvodu Městského soudu v Praze je navržena JUDr. Nina Smitová, rozená Veškrnová, dcera herečky a manželky prezidenta Václava Havla Dagmar. Smitová je justiční čekatelkou Městského soudu v Praze, nastoupit by měla k Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Studia pražské Právnické fakulty UK dokončila v roce 2004. Později pracovala například pro Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97.´Od roku 2007 je justiční čekatelkou, Přípravnou službu vykonávala na Obvodním soudu pro Prahu 1, kde prošla civilním, opatrovnickým a trestním úsekem.

Robert Malecký

 

S e z n a m   k a n d i d á t ů navržených prezidentovi ke jmenování

obvod Městského soudu v Praze

justiční čekatelé

JUDr. Nina S m i t o v á, Obvodní soud pro Prahu 1

kandidáti z jiné právní praxe

JUDr. Luděk P i l n ý, Obvodní soud pro Prahu 2

 

obvod Krajského soudu v Praze

justiční čekatelé

JUDr. Jiří K r u p i č k a , Ph.D., Okresní soud v Mělníku

Mgr. Jan Č í ž e k, Okresní soud v Benešově

Mgr. Hana Z d e ň k o v á, Okresní soud v Nymburce

Mgr. Bc. Jiří H a n z a l, Okresní soud v Nymburce

Mgr. Kateřina Š í d o v á, Okresní soud v Mělníku

kandidáti z jiné právní praxe

Mgr. Jana P e t ř í k o v á, Okresní soud v Kladně

 

obvod Krajského soudu v Českých Budějovicích

kandidáti z jiné právní praxe

JUDr. Marta U h l í ř o v á , Ph.D., Okresní soud v Českých Budějovicích

Mgr. Jana M y f t a r i, Okresní soud ve Strakonicích

JUDr. Martina E r b o v á, Okresní soud v Českém Krumlově

 

obvod Krajského soudu v Plzni

kandidáti z jiné právní praxe

JUDr. Alexandra V a ň k o v á, Okresní soud v Chebu

Mgr. Jiří F i k a r, Okresní soud Plzeň-město

 

obvod Krajského soudu v Ústí nad Labem

kandidáti z jiné právní praxe

Mgr. Jan Z d r a ž i l, Okresní soud v Chomutově

Mgr. Zbyněk P á n e k, Okresní soud v Děčíně

JUDr. Alice B u r i a n o v á, Okresní soud v Ústí nad Labem

Mgr. Lenka K o b r l o v á, Okresní soud v Ústí nad Labem

 

obvod Krajského soudu v Hradci Králové

kandidáti z jiné právní praxe

Mgr. Denisa H o r á k o v á, Okresní soud v Hradci Králové

Mgr. Gabriela S e d l á č k o v á, Okresní soud v Jičíně

Mgr. Olga M i č a n o v á, Okresní soud v Hradci Králové

Mgr. Marie H r u š k o v á, Okresní soud v Trutnově

Mgr. Eva D r a h o r á d o v á, Okresní soud v Náchodě

 

obvod Krajského soudu v Brně

kandidáti z jiné právní praxe

JUDr. Petra Z e l i ć, Okresní soud ve Zlíně

JUDr. Petra F i l o v á, Městský soud v Brně

Mgr. Jana H o m o l o v á, Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

 

obvod Krajského soudu v Ostravě

justiční čekatelé

Mgr. Kristýna S t a c h o v á, Okresní soud v Bruntále

Mgr. Hana E n d e r o v á, Okresní soud v Ostravě

JUDr. Veronika Z a h e l o v á, Okresní soud v Opavě

Mgr. Ing. Mikuláš V o d r á ž k a, Okresní soud v Ostravě

Mgr. Jan R ů ž i č k a, Okresní soud v Přerově

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti