Úterý, 16. srpna, 2022

Veřejné slyšení v Senátu: Chudoba, sociální napětí a strach ze skupin nepostižitelných roste

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Veřejné slyšení s názvem „Řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí“ se na základě petice Svazu měst a obcí ČR konalo ve středu 4. února 2015 odpoledne v Senátu. Chudoba, sociální napětí a strach lidí v obcích a městech ze skupin nepostižitelných občanů roste, stát přiznává, že je bezradný. Veřejné slyšení, které bylo ve skutečnosti jen pro zvané, se uskutečnilo před Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Zatímco tíhu odpovědnosti postarat se o nemohoucí, nemajetné a nezaměstnané uvalil stát na jednotlivé obce, tentýž stát těmto obcím omezuje právo rozhodnout, jakým způsobem tak učiní. Obce si rovněž nevědí rady s opakovanými krádežemi, opakovanými přestupky občanů, a s narkomany, vyplývá z petice Svazu měst a obcí. Podepisování petice podle práva petičního spustil Svaz loni 21. srpna a za dva měsíce dosáhl 11 tisíc podpisů. Pro projednání věci v Senátu je potřeba 10 tisíc podpisů. Petice žádá vládu a Parlament ČR, aby urychleně rozhodla o šesti věcech:

My, níže podepsaní prostřednictvím této petice žádáme vládu a Parlament České republiky, aby podnikly veškeré nutné kroky k rychlému a efektivnímu řešení níže uvedeného okruhu dlouhodobě neřešených otázek, které jsou jednou z příčin zvýšeného sociálního napětí na území měst a obcí České republiky.

  1. Naléhavě žádáme, aby byl kladen důraz na vymahatelnost práva v České republice, zejména na rychlejší a důslednější postižitelnost trestných činů a přestupků. Během let se vytvořila skupina obyvatelstva, která má pocit takzvané „nepostižitelnosti“. Rychlé vynesení trestu má výchovný a výstražný účinek na celou společnost, a to i v případě bagatelní kriminality.
  2. Požadujeme důrazné řešení narůstající drogové problematiky a urychlené dokončení prací na Centrálním registru přestupků. Žádáme rovněž, aby se některé opakované přestupky staly trestným činem.
  3. Požadujeme okamžité schválení novely zákona o odpadech, která by zpřísnila podmínky výkupu železa a barevných kovů. Současná odpadová legislativa neřeší efektivně problémy s odcizenými barevnými kovy a železem, v těchto bodech požadujeme jeho novelizaci.
  4. Požadujeme, aby finanční prostředky na sociální bydlení byly hrazeny z rozpočtu státu a současně, aby budoucí zákon o sociálním bydlení, ke kterému se současná vláda zavázala, nezasahoval do ústavně zaručené samostatné působnosti územní samosprávy.
  5. Rozdělování sociálních dávek by mělo být motivační a spravedlivé pro všechny občany České republiky.
  6. Důrazně žádáme o vytvoření efektivních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, zejména za využití institutu veřejně prospěšných prací a znovuzavedení veřejné služby s motivačními prvky.

„Samosprávy považují za naprosto zásadní, aby vláda a Parlament České republiky zajistily veřejný pořádek a sociální stabilitu,“ uvedl před včerejším veřejným slyšením předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek. „Je zřejmé, že lidé v mnoha našich městech a obcích mají čím dál tím větší obavy o svou bezpečnost a významně roste i sociální napětí mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Pomoci řešit situaci by mimo jiné mohla změna právních předpisů a větší ekonomická podpora ze strany státu,“ uvedl Dan Jiránek.

Reálnou ukázkou bezradnosti a přiznáním dlouhodobé neschopnosti nalézt politickou dohodu o šesti požadavcích Svazu měst a obcí je komentář předsedy petičního výboru senátora Jaromíra Jermáře (ČSSD).  „Petice upozorňuje na některé jevy, o kterých víme. Stále jsme ale nenašli cestu, jak je řešit či přispět k nápravě. Do Senátu jsme proto přizvali zástupce ministerstva vnitra, práce a sociálních věcí a životního prostředí, stejně tak se na hledání řešení budou podílet senátoři, kteří mají zpravidla ke komunální politice velmi blízko,“ uvedl Jermář, který veřejné slyšení jako předseda petičního výboru Senátu ČR řídil.

Podle veřejné pozvánky se slyšení měly účastnit senátorka Božena Sekaninová (ČSSD) za Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu, senátorka Zdeňka Hamousová (Bezp za ANO11) za Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a senátor Stanislav Juránek (KDU-ČSL) za ústavně-právní výbor Senátu PČR. Úředníky zastupovali ředitelé odborů ministerstva vnitra, spravedlnosti, práce a sociálních věcí a životního prostředí.

Přestože na pozvánce nestálo nic o omezení účasti veřejnosti na veřejném slyšení před senátním výborem, veřejné slyšení bylo ve skutečnosti jen pro zvané a vstup byl umožněn pouze na základě pozvánky, jak bylo možné dozvědět se přímo na místě, a to z důvodu nízké kapacity salonku. Podle jednacího řádu Senátu se na veřejné slyšení co se týče účasti veřejnosti vztahuje §50, který upravuje účast veřejnosti na schůzi Senátu, a to tak, že veřejnost je přítomna do vyčerpání kapacity míst. V tomto případě byla místa vyčerpána samotným rozhodnutím o konání akce. Senát však z veřejných slyšení vyhotovuje stenografický záznam.

Podle jednacího řádu Senátu, je-li petice podepsána nejméně 10 000 osobami, zařadí se po provedeném šetření věcně příslušného orgánu Senátu její projednání na pořad nejbližší schůze Senátu.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY