Zákon o státním zastupitelství: Válková ustoupila žalobcům ohledně výběrových řízení

Exministryně Helena Válková Foto: MSp

Ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) ustoupila žalobcům ohledně úpravy výběrových řízení na vedoucí státní zástupce. Spornou zůstává otázka vzniku speciálního zastupitelství zaměřeného na korupci a ekonomickou kriminalitu. Řekla to na společné tiskové konferenci s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem. Šéf NSZ dodal, že dnešní jednání nad připravovaným zákonem o státním zastupitelství vnímá jako krok kupředu.

Válková uvedla, že ministerstvo dnes se zástupci žalobců probíralo tři hlavní okruhy témat: jak více garantovat nezávislost státních zástupců, zřízení speciálu a další existenci vrchních státních zastupitelství. „Dovedli jsme se dohodnout na dalším pracovním postupu i u spornějších věcí,“ zhodnotila. „Je to první pracovní jednání. Měl jsem z něj vcelku dobrý pocit. I když jsme se občas hádali a skákali si do řeči, bylo to ve věcné rovině,“ shrnul Zeman.

Ke kritizovaným částem návrhu doposud patřilo ustanovení, podle nějž by vedoucího státního zástupce mohl jmenovat sám a bez výběrového řízení ministr spravedlnosti, pokud po dvou předchozích konkurzech organizovaných ministerstvem nevybral z vítězů žádného vhodného uchazeče. Po dnešním jednání je prý pro ministerstvo přijatelná varianta, že ministr by funkcionáře jmenoval až na návrh nejvyššího státního zástupce, přičemž výběrová řízení by v zákoně zůstala zachována.

Na existenci a podobě speciálního státního zastupitelství se žalobci s ministerstvem stále neshodli. Podle Zemana by dvoustupňový speciál stojící mimo Nejvyšší státní zastupitelství znepřehlednil vztahy v soustavě zastupitelství a vedl ke sporům o věcnou příslušnost. „Od dvoustupňového se posunujeme k jednostupňovému,“ připustila Válková. Podle ní by byl i jednostupňový speciál v odhalování závažné ekonomické kriminality efektivnější než současné odbory na vrchních státních zastupitelstvích.

Zeman podotkl, že bude potřeba postupně probrat všechna jednotlivá ustanovení ministerského návrhu, protože „ďábel tkví v detailu“. Ke konkrétním paragrafům návrhu se zatím diskuse neposunula, další schůzka by se měla uskutečnit 18. února. Zeman nechtěl specifikovat, zda snahu o dohodu nad návrhem vnímá nejen ze strany ministryně, ale i od jejího prvního náměstka Roberta Pelikána, který se dnešního jednání rovněž zúčastnil. Právě o Pelikánovi se přitom spekuluje jako o možném brzkém nástupci Válkové.

Současný návrh zákona z dílny ministerstva spravedlnosti se výrazně odklonil od původního návrhu, který vznikl v úzké součinnosti s žalobci a který ze Sněmovny stáhla k dopracování předchůdkyně Válkové Marie Benešová (ČSSD). Státní zástupci uváděli, že je nový návrh dostává do područí politiků. Válková to odmítala s tím, že zákon naopak posiluje nezávislost žalobců a znemožňuje zásahy do jejich činnosti.

Ministerskou podobu návrhu zákona o státním zastupitelství však veřejně kritizovali nejen samotní žalobci, ale také ČSSD, někteří senátoři i protikorupční organizace. Namítali především to, že zákon omezuje nezávislost žalobců. Vládní koalice k zákonu zřídila zvláštní pracovní skupinu.

Válková původně plánovala, že návrh odevzdá vládě loni v létě. Legislativní práce se však i kvůli kritice návrhu protáhly, takže zákon by měl odejít do připomínkového řízení až letos v dubnu. Vláda by ho pak měla dostat na stůl v červnu.

-čtk-