Neděle, 24. října, 2021

Chystá se nová vyhláška o znalcích, nahradí socialistickou směrnici

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti předkládá návrh nové vyhlášky o znalcích, která stanoví ve dvou přílohách i seznam oborů pro znalce a znalecké ústavy. Nic podstatného se ale nezmění, a to ani pro veřejnost, ani pro znalce samotné. Vyhláška totiž pouze zaplní dlouholetou díru, kdy tento seznam, jehož existenci předpokládá zákon, vedlo pouze jako rejstřík na internetu.

Vyhláška by měla platit od 1. května letošního roku a ani ona nebude platit dlouho. Připravuje se totiž zcela nový zákon o znalcích, který by měl přijít do legislativního procesu ještě letos.

„S ohledem na skutečnost, že je ministerstvu spravedlnosti zároveň Plánem legislativních prací vlády na rok 2015 uloženo předložit k projednání vládě do konce letošního roku i zcela nový zákon o znalcích, tlumočnících a předkladatelích, je cílem této nově navrhované vyhlášky pouze normativně zakotvit již existující seznam znaleckých oborů a odvětví,“ uvádí předkládací zpráva k nové vyhlášce.

Po právní stránce panuje kolem znalců a ústavů až zarážející rozvolnění. Seznam je místo právní úpravou vyšší síly veden na internetových stránkách ministerstva a ovšem i ve směrnici Ministerstva spravedlnosti ČSR, která ovšem pochází z 15. února 1973.

Nad rámec uvedených činností bude vyhláška obsahovat pouze jedno nové odvětví, „stanovení nemateriální újmy na zdraví“. Potřeba ho vyhlásit vznikla v souvislosti se zrušením vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění pozdějších předpisů, a následným uveřejněním Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Toto znalecké odvětví bude podřazeno pod obor zdravotnictví.

Vyhláška je pouze dočasným řešením do doby, než nabude účinnost zcela nový zákon. „Nemá ambice řešit další nedostatky a problémy stávající právní úpravy výkonu znalecké činnosti,“ poznamenává předkládací zpráva.

Robert Malecký

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY