Lidé možná nezískají přístup k opisu z registru přestupků

Poslanci ústavně právního výboru Foto: archiv

Lidé by neměli mít přístup k vlastnímu opisu z nově navrhovaného centrálního registru přestupků. Podle středeční sněmovní debaty se k takové úpravě vládního přestupkového zákona přiklání ústavně-právní výbor. Členové výboru se obávají toho, že výpis by pak například mohli žádat vedle výpisu z trestního rejstříku zaměstnavatelé po uchazečích o zaměstnání. Mohlo by to údajně mít dopad třeba i na lidi, kteří jen ulovili a chtěli si odnést podměrečnou rybu.

Ústavně-právní výbor diskusi o předloze, kterou chce vláda lépe bojovat s drobnou kriminalitou, nedokončil. Součástí novely jsou i vyšší pokuty za opakované spáchání přestupků proti majetku, občanskému soužití a veřejnému pořádku.

Na problém s opisy poukázal Marek Benda (ODS). „Bude evidováno kde co, každý si bude moci do registru vlézt a bude moci zjistit, zda si někdo neodnesl menší rybu,“ uvedl. Pětiletá evidence by se dotkla podle něho i slušných lidí, kteří jen jednou vybočili z norem.

Bendu podpořil i předseda výboru Jeroným Tejc (ČSSD). „Bojím se, že jakmile lidé dostanou možnost nahlížet do rejstříku, budou opis žádat zaměstnavatelé a bude z toho další byrokratická zátěž,“ podotkl.

Původní návrh podle vyjádření zástupců ministerstva vnitra lidem pravomoc žádat o opis vlastních přestupků z registru nedával, dostala se tam prý v legislativní radě vlády. Ředitel legislativního odboru vnitra Jiří Kaucký podotkl, že riziko zneužití skutečně existuje.

Benda poukazoval i na to, že předloha opustila starší záměr, podle kterého by se z opakování vymezených přestupků stal trestný čin. Nynější novela předpokládá jen vyšší postihy.

Přísnější trestání recidivy se má podle vládního návrhu týkat například drobných krádeží, opakovaného rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství či méně závažných ublížení na zdraví. Opakovaného přestupku se dopustí ten, kdo jej spáchá do jednoho roku poté, co ho správní orgán uzná vinným z předchozího přestupku.

Recidivistům se zvýší horní hranice pokuty, kterou je za přestupek možné uložit, o polovinu. Za opakovanou drobnou krádež by tak zloděj místo pokuty do 20.000 korun musel zaplatit až 30.000 Kč. Za opakované založení černé skládky bude místo 50.000 Kč hrozit až 75.000 korun.

Novela také obecně zvyšuje pokuty, které je možné za přestupky uložit. V blokovém řízení to má být místo současné tisícikoruny až 5000 korun, pokud přestupkový zákon neumožňuje uložení pokuty vyšší.

Registr přestupků bude existovat při rejstříku trestů. Správní orgány by do něj měly zapisovat především přestupky proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití, ale i některé další přestupky, s jejichž spácháním spojují zákony určitě právní důsledky – například nemožnost vydání zbrojního průkazu či nemožnost vykonávat práci strážníka.

-čtk-