Ministr Dienstbier obměňuje členy Legislativní rady vlády, Šámala nahradí Gřivna

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal Foto: MSp

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier po roce znovu obměňuje členy Legislativní rady vlády, které z titulu své funkce předsedá. Tentokrát ale nejde o změny v takovém rozsahu, jakým loni v červnu Dienstbier rozzlobil některé profesní skupiny, když se například zbavil praktikujících právníků z řad advokátů. Nejviditelnější je odchod prof. Pavla Šámala, který na členství v radě rezignoval kvůli svému jmenování předsedou Nejvyššího soudu.

„Odvolání je v tomto případě pouze formálním krokem, jímž se proces rezignace prof. Šámala dokončí,“ konstatuje ministr Dienstbier ve zprávě, kterou předkládá do vlády.

Šámala má v legislativní radě nahradit jeho častý spolupracovník v oblasti trestní legislativy doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Návrh na jeho jmenování Dienstbier vládě předkládá jako krok, který na Šámalovu rezignaci logicky navazuje. „Vládě se v této souvislosti konkrétně navrhuje, aby se novým členem Legislativní rady vlády stal přední český odborník na problematiku trestního práva, který již v současné době je mj. dlouholetým předsedou pracovní komise Legislativní rady vlády pro trestní právo,“ uvádí Dienstbier. Profesní životopis Tomáše Gřivny podle něho zaručuje, že jde o osobnost, která bude garancí vysoké odborné úrovně i nezávislosti činnosti Legislativní rady vlády.

Druhá změna se týká stávajícího dlouholetého člena legislativní rady JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D., který má být jmenován místopředsedou rady. „Souvisí to se snahou vytvořit lepší předpoklady pro faktické řízení jednání Legislativní rady vlády v případech, kdy jak předseda Legislativní rady vlády, tak ani další místopředsedové nemohou pro plnění jiných neodkladných úkolů jednání legislativní rady vlády řídit,“ uvádí Dienstbier v informaci pro jednání kabinetu. JUDr. Josef Vedral je špičkovým a všeobecně uznávaným legislativcem a dlouholetým zaměstnancem Odboru vládní legislativy Úřadu vlády České republiky.

Loni v červnu se Dienstbier rozloučil s dvanácti lidmi z jednatřicetičlenného sboru a nahradil je devíti nováčky. Z rady tehdy odešli například poslanec Marek Benda (ODS), náměstek ministra školství Petr Mlsna nebo bývalý letitý předseda disciplinární komise fotbalového svazu Alexander Károlyi, který v radě zastupoval Český olympijský výbor. Odešel i předseda Vrchního soudu v Praze Jaroslav Bureš, advokát Marek Görges, Jan Dvořák z PF UK v Praze, advokát Ladislav Krym, soudní znalec Vladimír Smejkal, advokát a bývalý poslanec ODS Pavel Staněk nebo zástupci advokacie Jaroslav Svejkovský či Michal Žižlavský.

Nahradili je například státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství Radek Doležel, vedoucí katedry občanského práva PF MU v Brně Josef Fiala, vedoucí katedry správní vědy a správního práva PF MU v Brně Stanislav Kadečka, ústavní právník a poradce předsedy vlády Jan Kudrna, generální sekretář Ústavního soudu Ivo Pospíšil, Josef Staša z katedry správního práva a správní vědy PF UK v Praze, tehdejší předseda senátu Nejvyššího soudu Pavel Šámal, odborník na zdravotnické právo Petr Šustek a Jan Wintr z katedry teorie práva a právních učení PF UK v Praze.

Ve vládě měl loni Dienstbier s prosazením svého návrhu potíže, podařilo se mu to až napodruhé. Jeho vládní kolegové, kteří tehdy prosadili odklad, byli zaskočeni právě rozsahem změn a rychlostí, s jakou je ministr Dienstbier přichystal.

Robert Malecký