Sobota, 15. května, 2021

Radomil Bábek: Pravý cíl elektronického sledování tržeb je ovládnout živnostníky

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Podnikatelské prostředí v České republice se kultivuje a je zdravé. Co se zhoršilo, je všechno, co se týká státu. Zdrojem korupce jsou veřejné prostředky a příčinou ti, kdo s nimi nakládají, říká předseda Asociace podnikatelů a manažerů Radomil Bábek, který opakovaně podrobuje zdrcující kritice návrh zákona o elektronické evidenci tržeb. I ta je podle něho příkladem vztahu státu a občanů. Počítá s tím, že stát se mu za jeho výroky může pomstít kontrolou, přesto trvá na svém. Z Andreje Babiše je zklamán, Bohuslav Sobotka vystupuje jako dráb. Máme tady znovu socialismus, říká Radomil Bábek.

Protichůdných výroků k návrhu zákona o sledování tržeb podnikatelů on-line padlo z úst ministra financí Andreje Babiše od začátku března tolik, že účel zákona začíná být stále méně zřejmý. Například v parlamentu ministr financí řekl, že zákon má postihnout restauratéry, hoteliéry a maloobchodníky, kteří nejsou živnostníky: „Já mluvím o maloobchodu, o restauracích a hotelích. Takže samozřejmě, o maloobchodu všichni asi víme, jaký je tady trh, a to, že je tam asi pár živnostníků, asi jo. Ale nemluvte, že je to o živnostnících. Vy stále melete o živnostnících. Já říkám, že je to maloobchod, restaurace a hotely.“

Na otázku, zda opravdu existuje tak vysoký počet podnikatelů, kteří provozují restaurace, hotely a maloobchod bez živnostenského oprávnění, zda je skutečně v České republice tak vysoký počet nezákonně podnikajících osob, odpovídá předseda Asociace podnikatelů a manažerů Radomil Bábek, že se s něčím takovým ještě nesetkal: „O nikom takovém nevím. Takové lidi nepotkávám. V programu, který nabízí moje společnost, máme registrováno třicet tisíc firem, všechny podnikají v souladu se zákony. Ale když ke mně přijde třeba instalatér, nekontroluji, zda má živnostenský list,“ říká Radomil Bábek.

Vše, co se týká státu, se zhoršilo

Podle Radomila Bábka je dnešní podnikatelské prostředí naprosto odlišné od toho, jak ho popisuje ministr financí.“Podnikatelské prostředí mám kontinuálně doslova na dotek a vím, že kultura podnikání je stále lepší, manažeři jsou stále lepší, podvádí se méně a méně. Podnikatelské prostředí je zdravé a v pořádku a parazitů je málo. Co se ale velmi zhoršilo, je všechno, co se týká státu. Zatímco vysocí státní úředníci hází špínu na podnikatelské prostředí, zdrojem korupce jsou veřejné prostředky a příčinou korupce jsou ti, kteří s nimi nakládají,“ říká Radomil Bábek. „Kdybychom spolu hovořili v devadesátých letech, řekl bych vám opak. To byl opravdový Divoký východ a pro toho, kdo se tehdy domohl velkého majetku, platí Balzakovo – Za každým velkým majetkem se skrývá zločin,“ dodává.

Podle jeho dalších slov absolutně největší díry, kterými státu unikají peníze, jsou ve veřejných zakázkách. „Hospodští jsou zlomek ve srovnání s tímto,“ říká Radomil Bábek. Přesto právě na hospodské ministr financí Andrej Babiš svádí dokonce nemožnost snižovat schodek státního rozpočtu, jak se píše v důvodové zprávě k návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb: „Nižší míra efektivity regulace a kontroly plnění daňových povinností se odráží ve snížení objemu prostředků tvořících příjem státního rozpočtu. Neodvedené prostředky zásadně ztěžují možnost snižovat schodek státního rozpočtu, a na výdajové straně státního rozpočtu pak uskutečnění všech předpokládaných a plánovaných výdajových toků.“

Živnostníci mohou dokonce i za státní dluhy

„Jistě je správné vybrat všechny daně, tady není pochyb o tom, že i tyto prostředky mají být státu uhrazeny. Tvrdit však, že zatajené tržby či neodvedené DPH několika tisíc i desítek tisíc, malých podnikatelů a živnostníků zásadně ztěžují možnost snižovat schodek státního rozpočtu, je tvrzení účelové a zavání manipulací. Tím, co zásadně ztěžuje snižování schodku státního rozpočtu, je nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, což nenapraví evidence tržeb, ale změny v chování a jednání politiků a vysokých úředníků,“ komentuje konstrukci ministerstva financí Bábek.

Jaký je tedy podle Radomila Bábka skutečný důvod zavádění sledování tržeb podnikatelů státem on-line? „Jsem přesvědčen, že skutečný důvod prosazování nástroje elektronické evidence tržeb, se skrývá ve vztahu vysokých státních úředníků k živnostníkům,“ odpovídá Radomil Bábek. Segment živnostníků je pro vládnoucí moc problém: „Jsou neorganizovaní a neorganizovatelní, jsou nelobovatelní. Špatně se k nim dostávají informace, takže jsou nemanipulovatelní. Jsou velmi nezávislí a dokonce nechtějí, aby jim někdo něco dával. To je pro politiky katastrofa,“ říká Radomil Bábek.

„Proto slyšíme výroky vysokých úředníků, že živnostníci jsou parazité, že platí třetinu zdravotní daně, tak mají dostat třetinu sádry. Pak Sobotka řekne: Plaťte daně, nebo je zvýším. Copak je to dráb?“ zvýší Radomil Bábek hlas. „Máme tady socialismus. Plíživým způsobem jsme se ocitli v totalitě byrokratismu. Prostor, kde můžeme sami rozhodovat, se zákony stále zmenšuje – ať už je to zákon o kvótách žen ve vedení firmy neb zákon o rozdělení mateřské mezi muže a ženu,“dává příklady. „Sám Babiš je představitelem oligarchického systému a on to sám říká, stačí ho jen pozorně poslouchat. Protože jak mluvíš, tak myslíš. Nikdo se dlouho nevydrží přetvařovat,“ říká Radomil Bábek pro kterého je obsah, manipulace a rozporuplnost výroků Andreje Babiše zklamáním. Radomil Bábek je srozuměn i s tím, že stát na něho může naopak za jeho výroky ze msty poslat kontrolu. „Na to jsem připraven. Pozici mám dobrou a elektronická evidence tržeb se mě vůbec netýká,“ říká.

Politici rozeštvávají, lidé na živnostnících vybíjejí frustraci

Podle Radomila Bábka je cílem Asociace podnikatelů a manažerů, aby se stát přestal konečně k živnostníkům chovat jako k objektům. „Živnostníci tuto republiku živí a jsou jejím motorem. Více než 60% zaměstnancům je zaměstnáno u živnostníků a středně velkých firem. Malé a střední firmy jsou z více než 50% vývozci a dovozci,“ vyjmenovává předseda Asociace podnikatelů a manažerů. V České republice bylo k 31. 12. 2013 celkem 892 tisíc živnostníků. Malých firem do 20 zaměstnanců je 247 tisíc a dalších 28 tisíc firem zaměstnává více než 250 zaměstnanců. „Pokud by se všichni tito lidé šli houfně přihlásit na pracovní úřad, byla by to katastrofa především pro stát,“ uzavírá Radomil Bábek.

Na častý argument lidí, že přece elektronické sledování tržeb podnikatelů on-line bude zavedeno jako opatření nikoli proti podnikatelům, ale proti zlodějům, Radomil Bábek říká: „Předně stát má povinnost stíhat nepoctivé, aniž by tím zatěžoval poctivé. Stát má všechny prostředky proto, aby to činil, ale nevyužívá je a vždy svoji povinnost hodí na krk občanům.

Za další je to manipulativní vyjádření, které na první pohled vypadá líbivě, ale pracuje s kolektivní vinou. Princip kolektivní viny je v právu nepřijatelný, přesto právě naši politici a vysocí úředníci občany k takovým výrokům podněcují. Protože když občany rozdělí a poštvou proti sobě, lépe je budou ovládat. A naposledy, tento argument vychází ze znalosti lidského chování. Říkají ho prostí lidé, kteří vidí, že se děje něco špatně, ale nevidí, kde se to děje a kdo tak činí a politici jim to neřeknou. Je to vyjádření frustrace. Nemám jim to za zlé,“ uzavírá Radomil Bábek.

(Připomínky Asociace podnikatelů a manažerů k návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb najdete zde.)

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY