Šéf teplického soudu chyboval, kárný senát upustil od potrestání

Podle kárného senátu NSS Dobeš skutečně neměl oprávnění úkon udělat. Nelze mu však klást za vinu to, že obviněný muž takzvaně "přeseděl" vazbu. Foto: NSS

Předseda Okresního soudu v Teplicích Roman Dobeš chyboval, když neoprávněně zasáhl do kauzy řešené jiným soudcem. Postupoval v rozporu s rozvrhem práce. Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) dnes ale upustil do potrestání. Zohlednil mimořádné okolnosti, osobní profil a pracovní výsledky Dobeše. Samotné projednání kárným senátem bude dostatečným poučením, řekl předseda senátu Petr Průcha.

Kárná žaloba vyčítala Dobešovi podíl na specifickém souběhu okolností, který vedl k tomu, že muž obviněný z přečinu nakonec zůstal ve vazbě 20 dní přes zákonnou lhůtu. Soudce, který měl spis na starost, byl na neschopence. Dobeš s ním telefonicky konzultoval neurčitý pokyn, který před tím dal soudní kanceláři. Po telefonickém ověření sám dal podnět k odeslání spisu konkrétnímu znalci.

Dobeš ale nebyl zákonným ani zastupujícím soudcem. Podle kárného senátu proto skutečně neměl oprávnění podobný úkon udělat. Nelze mu však klást za vinu to, že obviněný muž takzvaně „přeseděl“ vazbu – a to právě proto, že Dobeš vůbec neměl pravomoc konkrétní kauzu řešit, byť se do ní částečně vložil a hraniční stav vazby při tom patrně přehlédl.

Kárnou žalobu dnes přednesl předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Luboš Dörfl. Praxe, kdy šéf soudu bez oprávnění provede úkon v trestním spise, je podle něj nesprávná a nebezpečná. „Je třeba dát kárným řízením jednoznačně najevo, že taková praxe není vítána,“ řekl Dörfl. Zároveň ale zdůraznil, že Dobeš jinak své povinnosti zatím plnil výborně.

Dobešův advokát Václav Vlk uvedl, že Dobeš pouze opravil chybu svého podřízeného, který dal původně kanceláři neurčitý pokyn k odeslání spisu znalcům. Správně měl uvést konkrétního znalce. Vlk také zdůraznil, že podobná praxe u českých soudů objektivně existuje. Sám Dobeš využil práva nevypovídat, stručně se vyjádřil jen v rámci svého posledního slova. „Vždy jsem byl nadřízenými hodnocen pozitivně, všechny kroky jsem dělal podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,“ řekl šéf teplického soudu.

Dobeš je soudcem od roku 1999. Kárnou žalobu na něj podal ještě bývalý předseda ústeckého krajského soudu Milan Kohoutek v době, kdy se Dobeš ucházel o předsednictví na kraji. Ve sledovaném výběrovém řízení nakonec uspěl Dörfl. Dobeše kárný návrh podle advokáta Vlka v řízení poškodil, a to i přesto, že se netýkal žádného závažného pochybení.

-rčtk-