Vedení Exekutorské komory prošlo personální obměnou

Foto: EK ČR

Na volebním sněmu Exekutorské komory ČR v Brně zvolili exekutoři nové vedení. Do čela komory poprvé zasedne žena, prezidentkou se stala Pavla Fučíková, viceprezidentem Vladimír Plášil. Do prezidia byli dále zvoleni Petr Polanský, Martin Tunkl a Jan Mlynarčík. Nové předsednictvo nahradí 4. dubna prezidium pod vedením Davida Koncze, jemuž řádně vyprší tříleté funkční období a rozhodl se již nekandidovat.

„Chceme pokračovat v dobré práci a vyvinout maximální a všestranné úsilí k tomu, aby se exekutorská obec znovu stala plně respektovanou nejen v očích odborné právnické sféry, ale i v běžném vnímání širokou veřejností,“ konstatovala prezidentka čerstvě zvolené prezidiální sestavy Pavla Fučíková.

Nové prezidium chce navázat na činnost dosavadního vedení Exekutorské komory ČR, které zefektivnilo kontrolní a dohledovou činnost a zásadním způsobem rozšířilo osvětové aktivity směrem k veřejnosti, například zavedením on-line poraden, Kliniky exekutorského práva při Masarykově univerzitě, zařazením Komorních listů na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik, pořádání bezplatných přednášek na školách či v domovech pro seniory a zejména vysvětlováním významu ustanovení, jež vešla v účinnost v roce 2013 spolu s novelou občanského soudního řádu a exekučního řádu.

„Mohu konstatovat, že Komoru předáváme novému vedení ve velmi dobré kondici. Cením si toho, že prezidium se po celou dobu snažilo řešit problémy konstruktivně a vždy se mu dařilo najít shodu. Děkuji za několikaletou spolupráci svému předchůdci a současně členovi prezidia Mgr. Ing. Jiřímu Proškovi, viceprezidentovi Mgr. Michalu Rudému a členům prezidia JUDr. Vladimíru Plášilovi a JUDr. Ingrid Švecové. Novému vedení Komory přeji hodně síly v hledání kompromisů a jednání na všech úrovních. Jsem pevně přesvědčen, že Komora má před sebou dobrou budoucnost a že bude dál stavět na principech slušnosti a profesionality,“ rozloučil se David Koncz.

Nové prezidium Exekutorské komory ČR bude podrobněji specifikovat své priority současně s oficiálním převzetím mandátu. „Mohu potvrdit, že 31. sněm soudních exekutorů byl sněmem volebním, a nebyla na něm tudíž přijata žádná programová či legislativní usnesení ani usnesení týkající se místní příslušnosti. O přijetí takových usnesení nebylo ani uvažováno,“ sdělila České justici mluvčí komory Petra Báčová.

Podle oslovených exekutorů lze ale v otázce místní příslušnosti, tzv. teritoriality, očekávat posun v názoru. Dosavadní vedení komory bylo jejím jednoznačným zastáncem, v nově zvoleném jsou zastoupeni i ti exekutoři, kteří ji odmítají v té podobě, jak ji navrhuje ministr Jiří Dienstbier.

Dušan Šrámek