Vyšší ochrana nezadluženého z manželů při exekuci má za sebou druhé čtení

Normu ještě před závěrečným schvalováním opět posoudí ústavně-právní výbor, jak to od března zavedl nový sněmovní jednací řád. Foto: psp.cz

Majetek nezadluženého z manželů možná bude při exekuci více chráněn. Vládní předloha, kterou v druhém čtení projednala sněmovna, například vyjme z exekuce polovinu peněz na bankovním účtu, nejméně dvojnásobek životního minima. Jedinou úpravu tohoto ustanovení navrhl Marek Benda z ODS, podle kterého by nynější znění dostalo do technických problémů bankovní domy.

Jeho návrh předpokládá, že banka by manželovi dlužníka částku vyplatila na jeho žádost. Byl by o tomto postupu informován při nařízení exekuce. Předseda ústavně právního výboru Jeroným Tejc (ČSSD) je přesvědčen o tom, že banky by potíže neměly. „Polovina prostředků se posuzuje v době blokace účtu,“ uvedl.

Úpravu ale ještě před závěrečným schvalováním výbor opět posoudí, jak to od března zavedl nový sněmovní jednací řád.

Exekutorská komora označila už dříve celé ustanovení za nelogické. Prezident komory David Koncz podotkl, že ustanovení povede k tomu, že některým rodinám zůstane na účtu nezadluženého manžela například 5000 korun a jiným 50.000 korun.

Opoziční ODS se při prvním projednávání normy ve výboru nepodařilo prosadit vyškrtnutí pasáže. „Manželství je v tomto směru neomezené ručení,“ zopakoval dnes Benda, zrušení ustanovení ale už nenavrhoval. Naopak podle Marka Černocha (Úsvit) se lidé často dostávají do situací, kdy jeden za druhého nést odpovědnost nemůže.

Vládní novela uloží soudům a exekutorům, aby při nařizování výkonu rozhodnutí či exekucí zohledňovali skutečnost, že společné jmění manželů bylo zúženo či jinak dotčeno smlouvou nebo rozhodnutím soudu o manželském majetkovém režimu. Nové pravidlo se má vztahovat na smlouvy či rozhodnutí, která jsou zapsána ve veřejném seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Od počátku letošního roku jej vede Notářská komora.

Dosud se podle zdůvodnění k těmto smlouvám či rozhodnutím nepřihlíží. Manžel dlužníka tak nyní musí podávat k soudu takzvanou vylučovací žalobu a soud teprve následně rozhoduje o vyloučení daného majetku z exekuce nebo z výkonu rozhodnutí. Tento postup je zdlouhavý, podání žaloby navíc podléhá soudnímu poplatku.

Předloha počítá také s tím, že úspěšný účastník civilního soudního řízení bude mít automaticky právo na přiznání náhrady hotových výdajů, i když nebude zastoupen advokátem. Nezastoupený účastník nyní své náklady zpravidla nenárokuje. Nově už soudu nebude muset své hotové výdaje prokazovat a bude mít právo na paušální částku. Pokud ale účastníkovi vzniknou v souvislosti s řízením vyšší náklady, bude moci skutečné náklady vyčíslit.

-čtk-