Obvodní soud pro Prahu 5 nepůjde do soukromého objektu, stěhuje se do soudních budov

Justiční palác v Praze už kapacitně potřebám dvou soudů nevyhovuje. Foto: Wikipedia

Dlouhodobý problém s nedostatkem prostor v justičním areálu na Smíchově, který je sídlem středočeského krajského soudu, vyřešilo Ministerstvo spravedlnosti přestěhováním Obvodního soudu pro Prahu 5 do dvou budov na Vinohradech a v Dejvicích. Obvodní soud dosud v areálu využíval dvě budovy, ty ale urgentně potřebuje soud krajský. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán rozhodl, že část Obvodního soudu pro Prahu 5 bude přemístěna do objektů v ulici Legerova a V. P. Čkalova, informovalo ministerstvo.

Přesun by měl být zahájen v polovině srpna a je naplánován na deset dní. Jak uvedl Jiří Hovorka z tiskového odboru ministerstva, významný nedostatek kanceláří i jednacích síní se dotýkal práce obou soudů: „Vznikají průtahy ve vyřizování veškeré agendy.“

Ministr Pelikán považuje řešení, na kterém se dohodl s předsedy obou soudů, za nejrozumnější s ohledem na všechny další možné varianty. „Obvodní soud pro Prahu 5 získá odpovídající prostory s dobrou dopravní dostupností v blízkosti stanic metra C a A, Krajskému soudu v Praze se uvolní jedna část budovy, tj. minimálně 4 jednací síně a 35 kanceláří, čili bude kde soudit a vyřizovat spisy. Navíc se i vyhneme placení nájmu soukromé společnosti, což by do budoucna zbytečně zatěžovalo rezortní rozpočet,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Ministerstvo totiž původně zvažovalo do objektu v ulici Holečkova, který je sice nedaleko smíchovského justičního areálu, ale má soukromého vlastníka. S ním měla být uzavřena nájemní smlouva na pět let s možností další opce. Za pětiletý nájem, v němž byly započítány stavební úpravy ve výši cca 10 mil. Kč., parkování a zálohy za služby, by resort zaplatil celkem 69,5 mil. Kč a dalších 17,3 mil. Kč za nábytek, datovou síť a kamerový a zabezpečovací systém.

Naproti tomu stavební úpravy objektu v ulici Legerova, kde byla do jara 2013 dislokována část Obvodního soudu pro Prahu 6 a kam se má nyní přesunout část Obvodního soudu pro Prahu 5, přijdou podle aktuální kalkulace Ministerstva spravedlnosti maximálně na 10 milionů korun.

Úsek exekucí Obvodního soudu pro Praha 5, který je nyní umístěn v budově „F“ Krajského soudu v Praze, se kvůli omezeným kapacitám prostor v Legerově ulici přesune do budovy v ulici V. P. Čkalova, která je v pronájmu státu až do poloviny roku 2018. Ministerstvo spravedlnosti může tyto prostory využívat jako podnájemce na základě písemné dohody s Obvodním soudem pro Prahu 6.

Pelikán ale zdůraznil, že rozhodně nejde o ideální a dlouhodobě udržitelné řešení: „Naší jednoznačnou prioritou je vyřešit dislokaci veškerých soudních budov na území města Prahy i v jiných částech republiky, kde to způsobuje potíže,“ uvedl.

Robert Malecký