„Otevřené dveře“ soudcovské samosprávě se pomalu zavírají

Předseda NSS Josef Baxa Foto: archiv

Zřízení Nejvyšší rady soudnictví je nevyhnutelné pro kvalitní a odpovědnou správu soudů, ale také pro důstojnou ochranu nezávislosti soudů a soudců. Formulace z čerstvě schváleného programového prohlášení republikové rady Soudcovské unie odrážejí napětí, které pomalu narůstá mezi justicí a vedením Ministerstva spravedlnosti. K politice „otevřených dveří“, kterou tzv. soudcovské samosprávě vyhlásila bývalá ministryně Helena Válková, se její nástupce Robert Pelikán staví značně rezervovaně.

Snad nejlépe Pelikánův postoj vystihuje osud dopisu, který mu počátkem března poslal předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Coby šéf komise, která má přípravu orgánu pro výkon státní správy ve věcech soudů a soudců na starosti, žádal o schůzku. Od ministra chtěl ujištění, že práce komise mohou i po změně v čele resortu pokračovat. S novým ministrem chtěl probírat jak věci metodické a personální, tak roli ministerstva.

Pelikán totiž na konci března během porady s šéfy krajských a vysokých soudů prohlásil, že bude prosazovat větší zapojení ministerstva do prací komisí, které podobně jako ta Baxova operují mimo resort. Zazněl i názor, že soudci mají soudit a ministerstvo psát zákony.

Jenže i po dalších čtyřech týdnech zůstává Baxova žádost o schůzku nevyslyšena. „Stále bez odpovědi,“ zní Baxův lakonický komentář k aktuálnímu vývoji.

Soudcovská unie: Ve stávajícím systému není možné problémy řešit

Republiková rada Soudcovské unie na přešlapování kolem Nejvyšší rady soudnictví reagovala v programovém dokumentu pro období do roku 2017, který přijala na svém zasedání 9. dubna. V něm stojí vznik samosprávného orgánu jako hlavní cíl přede všemi ostatními úkoly.

„Soudcovská unie dlouhodobě zdůrazňuje nevyhnutelnost zřízení Nejvyšší rady soudnictví coby samosprávného orgánu, který by disponoval pravomocemi potřebnými pro kvalitní, odpovědnou a kontinuální správu soudů a důstojnou ochranu nezávislosti soudů a soudců. Současný systém selhává při identifikaci zásadních problémů soudnictví, nalezení a prosazení jejich řešení; jsou činěna pouze provizorní a jednotlivá opatření, která nevedou k trvale pozitivním změnám,“ stojí v prohlášení.

Soudcovská unie jasně říká, že i ostatní aktuální problémy soudců a soudnictví, budou v následujících letech ovlivněny záměrem prosadit změnu modelu správy soudnictví. „V případě některých zásadních problémů není možné a smysluplné hledat systémová a dlouhodobá řešení uvnitř stávajícího systému,“ uvedla republiková rada SU.

Programové prohlášení obsahuje i výčet dalších problémů, které bude třeba v následujících letech řešit. Výslovně zmiňuje například potřebu důsledného respektování nezávislosti soudní moci jakožto pilíře právního státu. Ve věcech správy soudů rada mluví o zajištění rovnoměrného zatížení soudů a jejich odbřemenění formou odklonů.

Robert Malecký