Týden v české justici: Speciál jako návrat k centralizované prokuratuře

Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová Foto: archiv

Jak česká média referovala v uplynulém týdnu o dění v české justici? Ve spolupráci se společností HI-LIGHTS Česká-justice.cz přináší pravidelné týdenní shrnutí důležitých událostí. Zároveň jsme pro vás připravili i přehled očekávané agendy následujícího pracovního týdne.

Protikorupční speciál jako návrat k centrální prokuratuře – i taková kritika zaznívala v minulém týdnu na adresu často diskutovaného návrhu zákona o státním zastupitelství. Druhý evergreen pak představují platy soudců. Kromě těchto stálic však probíhala i diskuze nad komunikací soudců v médiích či změnami Ústavy a zákona o veřejných zakázkách.

Nad názorovým veletočem ministra spravedlnosti ohledně nové podoby zákona o státním zastupitelství se pozastavil Ondřej Kundra z týdeníku Respekt. Poukázal na to, že ještě coby náměstek Robert Pelikán návrh kritizoval, nyní jej však v téměř totožném znění přijal za svůj. Pelikán to sice obhajuje změnami, jež zákon doznal, avšak za proměnou by dle Kundry mohla stát i snaha přinést rychle nějaký viditelnější úspěch resortu. Že návrh vychází vstříc především politickým požadavkům a nikoliv těm skutečným, upozornila ve svém stanovisku Česká advokátní komora. Předseda ČAK Martin Vychopeň pro server Česká justice dále zdůraznil, že nová úprava bude kolidovat s novým trestním řádem a jeví se mu tak jako „nesystematická a zbytečná.“

Velice kriticky se k návrhu zákona o státním zastupitelství postavil i Bohumil Pečinka v týdeníku Reflex. Svým pojetím a ukotvením se podle Pečinky zejména Úřad pro potírání korupce, jinak nazývaný taktéž protikorupční speciál, zcela vymyká pojetí horizontálního způsobu řízení veřejné žaloby. Navíc bez možnosti kontroly ze strany Nejvyššího státního zastupitelství. Speciál tak údajně disponuje potenciálem budit stejný strach jako kdysi centrální prokuratura.

O tom, kdo by mohl být vhodným kandidátem na vedoucí pozici protikorupčního speciálu, uvažoval v krátkém příspěvku pro týdeník Ekonom Jaroslav Kramer. Došel přitom ke stejnému jménu, které zmiňovala média již dříve. Konkrétně k Lence Bradáčové, které bude podle Kramera do karet hrát i rozložení výběrové komise.

Nově zvolená prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková poskytla rozhovor týdeníku Ekonom na téma možného budoucího směřování komory. Vysvětlovala plán na větší propojení insolvenčního a exekučního řízení nebo důvody, které vedou k všeobecnému negativnímu pohledu na exekutory. „Jsme na konci vykonávacího řízení a je na nás nejvíc vidět,“ sdělila svůj názor Fučíková.

Magazín Ekonom dále vyzpovídal Miroslava Kalu, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Po zodpovězení mnoha otázek spojených s diskutovaným rozšířením pravomocí NKÚ a těžištěm práce úřadu v nejbližší budoucnosti se Kala zastavil také u kauzy okolo platů soudců. „Chceme, aby Ústavní soud znovu zvážil, zda se nůžky mezi platy soudců a ostatních služebníků státu nerozevřely příliš,“ uvítal by přezkoumání platové základny prezident NKÚ.

Platům strážců spravedlnosti se věnoval i článek ve středečních Hospodářských novinách. Petr Kolmann z Masarykovy univerzity v něm poukázal na fakt, že důvodem pro vysoké platy soudců by neměla být pojistka proti zkorumpovatelnosti, nýbrž odměna za tvrdou a psychicky náročnou práci. V kontrastu s tímto problémem také zůstávají podle Kolmanna zcela opomenuty směšné odměny soudních přísedících.

Sněmovní podvýbor pro ústavu by již v létě mohl předložit návrh na změnu základního zákonu státu. Podle informací deníku Právo existuje na řadě ústavních novinek podstatná shoda. Kromě jiného by se měl prodloužit mandát ústavních soudců, kteří by ovšem nemohli být ve funkci opakovaně, k podání žaloby na prezidenta by měla stačit třípětinová většina jen jedné z komor parlamentu a bankovní radu ČNB by prezident jmenoval se souhlasem Senátu. „Platilo by to pro příští volební období, nechceme vstupovat do pravomocí prezidenta, který byl už zvolen,“ řekl středečnímu Právu šéf podvýboru pro ústavu Jeroným Tejc.

Ke středeční konferenci s názvem „Média jako nástroj kontroly justice“, kterou pořádal spolek českých právníků VŠEHRD, se v článku pro Lidové noviny vrátil vedoucí rubriky Právo a justice Jan Januš. Souhlasil s myšlenkou advokáta Aleše Rozehnala ohledně nízké míry komunikace soudců, kteří se doslova „schovávají do svých ulit“. Nicméně podpořil i názor předsedy Městského soudu v Praze Libora Vávry, že přístup veřejnosti k soudním procesům musí mít své meze. Zároveň je podle Januše nutné, aby se právníci a soudci vyjadřovali srozumitelně a nelpěli na přesné terminologii a obšírných právních zdůvodněních.

Kárný senát Nejvyššího správního soudu odvolal ve čtvrtek z funkce soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 5 Jarmilou Hoškovou. Zpráva zaujala v pátek např. deníky MF DNES či Právo, které svým čtenářům poskytly detaily, které za zbavením soudcovského taláru stály. Dnes již bývalá soudkyně byla podle senátu vinna z průtahů ve 306 případech. Hošková se však bránila neefektivitou soudní kanceláře. „Myslím, že kdybych byla opravdu tak špatnou soudkyní, tak že by na to za těch dvacet let někdo přišel,“ řekla po jednání Hošková.

Již čtvrtým rokem je u nás účinný zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Odpůrci normy zpočátku varovali, že půjde o hon na byznys. To však ve svém článku pro úterní Hospodářské noviny vyvrátil Vojtěch Blažek, který upozornil na to, že prozatím bylo od roku 2012 potrestáno 37 firem. Součástí článku byl i stručný popis nejznámějších případů, kam lze řadit např. kauzy společností Metrostav a Česká pošta.

Dalším tématem pro úterní Hospodářské noviny byla možná změna zákona o veřejných zakázkách. Státní úřady a veřejné instituce by napříště například nemusely soutěžit právníky pro soudní, arbitrážní nebo správní spory. Při ostatních právních službách pak úřady jako zadavatelé pouze oznámí vypsání zakázky a sami si vyberou i vítěze. Novela zohledňuje evropskou směrnici, za jejíž tvorbou stojí snaha o posílení důvěry v advokáta.

Internetový portál Právní rádce se ve středu zmínil o velkém přestupu na advokátním trhu. Jan Myška, odborník na korporátní právo, mění po sedmnácti letech působiště o odchází z kanceláře Allen & Overy. Stane se totiž druhým vedoucím partnerem pražské pobočky Wolf Theiss.

 

OČEKÁVANÁ AGENDA:

15.4.2015
8:30
Vládní návrhy ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti či zákona o zpravodajských službách bude probírat rozpočtový výbor.
15.4.2015
10:00
Návrh zákona o státním zastupitelství bude hlavním bodem na jednání podvýboru ústavně právního výboru pro justici a soudní samosprávu.
15.4.2015
13:30
Petiční výbor Poslanecké sněmovny navštíví v rámci svého výjezdního zasedání věznici v Karviné.
16.4.2015

Začíná dvoudenní konference na téma „Rekodifikace OZ“. Konat se bude na půdě Právnické fakulty Univerzity Palackého. Více informací zde.

hi-banner