ANKETA: Měl by zákon o státním zastupitelství „počkat“ na trestní řád?

Josef Baxa (uprostřed) s dalšími diskutujícími - redaktorem časopisu Respekt Ondřejem Kundrou (vlevo) a olomouckým vrchním státním zástupcem Ivem Ištvanem. Reprofoto: ČT

Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa se opět vyslovil pro odložení nynějších prací na přípravě zákona o státním zastupitelství na dobu, kdy bude zřejmé, jakou úlohu státním zástupcům i soustavě jako celku vymodelují tvůrci nového trestního řádu. Tato myšlenka se objevila již v Baxově komentáři v rámci připomínkového řízení k návrhu zákona o státním zastupitelství, nyní ji šéf NSS rozvinul.

„Zákony tohoto typu se mají přijímat v naprosto klidných časech. A ty myslím, že nejsou.“ prohlásil Josef Baxa ve čtvrtek v rámci debaty časopisu Respekt na půdě Knihovny Václava Havla. Diskuse se konala pod sloganem „Máme se bát státního zastupitelství?“

Zákon dnes podle Baxy představuje velké politikum. „Už pořádně ani nikdo neví, co je obsahem, a pro některé se to stává symbolem: Bude-li zákon přijat, bude dobře. Někteří zase říkají: Bude-li přijat, bude hrozně zle,“ řekl Josef Baxa.

Česká justice oslovila několik osobností justiční politiky i akademické sféry s otázkou, zda se s návrhem Josefa Baxy ztotožňují. Většina ano – jen zároveň zmiňuje odvrácenou stranu návrhu, a tím je nedostatek času na takové řešení, hlavně s ohledem na nejasný termín přijetí nového trestního kodexu.

prof. Jiří Jelínek, vedoucí katedry trestního práva PF UK, člen Komise pro nový trestní řád:

Poslední návrh zákona o státním zastupitelství z legislativní dílny ministerstva spravedlnosti, který je nyní projednáván, trpí řadou vad a nedostatků. Mám za to, že návrh na jeho vrácení k přepracování, respektive vytvoření nového návrhu, je správný. Důvod, pro který má k tomu dojít, již není rozhodující, zejména když důvodů by se našlo několik. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby zákon o státním zastupitelství byl v souladu s trestním řádem. O tom snad nikdo nepochybuje.

Miroslav Antl (nestr. za ČSSD), předseda ústavně-právního výboru Senátu:

Předseda Nejvyššího správního soudu Baxa by nejradši řídil všechny soudy (včetně ústavního) i státní zastupitelství sám. Já s ním samozřejmě nesouhlasím – a je pozoruhodné, že s tímto přichází až po dvou letech po schválení zatím nejlepšího návrhu zákona o státním zastupitelství českou vládou. I jemu musí být jasné, že rekodifikace trestního řádu ještě bude složitá a zdlouhavá. Prostě je to další významný hlas, který se snaží zákon o státním zastupitelství zastavit.
Vůbec je (a bude) zajímavé sledovat, komu vadí navrhovaná větší údernost a nezávislost soustavy státního zastupitelství a zřízení zcela nového „speciálu“ pro boj proti korupci a nejzávažnější majetkové a hospodářské kriminalitě. Myslel jsem, že to budou jen politici a jejich přátelé – a „sponzoři“…

Jeroným Tejc (ČSSD), předseda ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny:

Ministr nese odpovědnost za zpracování trestního řádu, který potřebujeme. Proto je logické, že si vybírá vedoucího zpracovatelského týmu. Považuji současně za důležité, aby byla v parlamentu a společně s odbornou veřejností nalezena shoda na základních principech nového trestního řádu předtím, než bude hotovo paragrafované znění.
Rozhodně by bylo lepší, kdybychom nejdříve schválili, nebo alespoň znali nový trestní řád, než schválíme zákon o státním zastupitelství. Z logiky věci plyne, že je lépe stanovit si nejdříve náplň činnosti soustavy trestním řádem a teprve poté organizační strukturu zákonem o státním zastupitelství. Nicméně s ohledem na čas, který si vyžádá příprava nového trestního řádu, respektuji, že se ministerstvo spravedlnosti rozhodlo předložit již hotový zákon o státním zastupitelství.

Pavel Blažek (ODS), místopředseda ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny, bývalý ministr spravedlnosti:

Pan Baxa má v zásadě pravdu. Jenže nový trestní řád je v nedohlednu a některé instituty a instituce je v soustavě státního zastupitelství třeba minimálně zpřesnit, zavést či odstranit v „dohlednu“.

Jan Chvojka (ČSSD), poslanec, člen ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny, stranický mluvčí pro resort spravedlnosti:

S Josefem Baxou souhlasím. Je ale otázka, zda bychom se v takovém případě nového zákona o státním zastupitelství vůbec dočkali. Samozřejmě je ale logické společné projednávání spolu velmi úzce souvisejících zákonů.

 

Martin Plíšek (TOP 09), poslanec, člen ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny:

Doporučení předsedy Nejvyššího správního soudu je třeba brát vážně. Navíc s ohledem na rozsah a závažnost připomínek k návrhu zákona o státním zastupitelství je to rozumný návrh, protože návrh zákona musí být zásadním způsobem přepracován.

Robert Malecký