Baxova komise pro soudní samosprávu skončila dřív, než stačila začít pracovat

Automatický generátor přidělování věcí má podle ministerstva vylučovat z přidělování lidský faktor a zajišťovat náhodnost výběru soudního oddělení Foto: MSp

\Ministerstvo spravedlnosti nezřídí plánovanou komisi pro přípravu Nejvyšší rady soudnictví, kterou měl vést předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Ten prý již loni podzim promeškal lhůty, ve kterých bylo ministerstvo připraveno členy komise jmenovat. Baxovi to tento týden napsal ministr spravedlnosti Robert Pelikán (za ANO).

Ministr předsedovi NSS odpověděl na dopis ze 4. března letošního roku, v němž mu Baxa nabízel schůzku a informace o postupu prací. Později se navíc objevila i otázka, zda má projekt Nejvyšší rady soudnictví vůbec Pelikánovu podporu. Při svém nástupu do funkce totiž radu soudnictví neuvedl mezi svými prioritami.

Koncem dubna zase ministr prohlásil, že by se soudci neměli věnovat tvorbě zákonů, ale měli by je aplikovat v soudní praxi. „Ministerstvo spravedlnosti má snahu omezovat účast soudců na legislativní činnosti a apeluji na soudce, aby toto naše směřování akceptovali,“ uvedl ministr.

Promeškal jste lhůty, komise končí

Projekt zahájila bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) loni v létě, v říjnu pak do čela komise postavila právě Baxu.

V Pelikánově čerstvém dopise Baxovi je důvod, proč ministerstvo považuje komisi za ukončenou věc, vysvětlen takto:

„Jak jsem byl informován bývalou paní ministryní, tato Vás v říjnu 2014 jmenovala předsedou Komise pro přípravu návrhu právní úpravy nového institutu Nejvyšší rady soudnictví a požádala Vás, abyste nejpozději do konce listopadu 2014 navrhnul možné členy této komise. V návaznosti na tento krok bylo Ministerstvo spravedlnosti připraveno rozhodnout o formálním zřízení této komise, a to včetně jmenování jejich členů, formy zapojení zástupců Ministerstva spravedlnosti a určení konkrétních termínovaných úkolů. 
S ohledem na skutečnost, že k nominaci členů shora uvedené komise z Vaší strany nedošlo, nemohly být realizovány následné kroky, podmiňující záštitu činnosti komise Ministerstvem spravedlnosti. Nezbývá mi než vzít na vědomí Vámi předloženou informaci, že jste se sám rozhodl zvolit odlišný přístup k přípravě uvedeného návrhu, který v současné době již realizujete.“

Je to vaše soukromá iniciativa

Pelikán dále v dopise důsledně trvá na konstrukci, že jakékoli práce na přípravě Nejvyšší rady soudnictví jsou soukromou aktivitou Josefa Baxy a několika jeho kolegů z Nejvyššího správního soudu, kteří se měli na tvorbě příslušných zákonů podílet, a varuje ho, aby neplýtval silami a časem.

„Dovolte mi, abych Vás ubezpečil, že si velmi cením osobního zapojení nejen Vás, ale i Vašich kolegů do uvedených prací a vnímám jej jako garanci odbornosti a objektivity Vašich zjištění. Nemohu však skrýt jistou obavu, že podobné nekoordinované soukromé iniciativy povedou k neúčelnému využívání osobních i materiálních kapacit a mohou způsobit informační nejasnosti ve věcné i organizační rovině,“ píše Pelikán.

Ministerstvo je prý připraveno napsat koncept případné budoucí rady soudnictví samo. Baxu nicméně Pelikán ujistil, že „v rámci standardních legislativních prací v gesci mého rezortu bude případným výstupům Vaší činnosti vždy věnována pozornost, jež odpovídá nesporné erudici jejich autorů.“

Robert Malecký