Irové o víkendu referendem změnili právo a zrušili manželství jako svazek muže a ženy

Make love, not war. Pro novou definici manželství dvou osob bez ohledu na pohlaví se vyslovilo přes 62 procent voličů.

Za revoluci ve společnosti označují politici i zástupci katolické církve víkendový výsledek referenda o rekodifikaci manželství v Irské republice. Voliči referendem změnili ústavu, kam bude doplněna věta, že „Manželství může být uzavřeno v souladu se zákonem mezi dvěma osobami bez ohledu na jejich pohlaví“. Voliče s negativním názorem nepodpořila žádná politická strana, k právním důsledkům se zatím nikdo nevyjadřuje.

Irsko se stalo vůbec první zemí na světě, kde o nové definici manželství rozhodovali voliči v referendu. Občané zde musí v referendu vždy, když se mění ústava.

Podle vyjádření irské Komise pro referendum současná irská ústava neobsahuje definici manželství a dodatek nepředstavuje tuto definici. Obecně byla do této soboty uznávána právní definice manželství jako „dobrovolného a výlučného svazku jednoho muže a jedné ženy“, která byla takto aplikována irskými soudy. „Hlas ANO v referendu redefinuje pohled na to, kdo může uzavřít manželství rozšířením práv dvojic stejného pohlaví,“ píše se v otázkách a odpovědích k referendu.

Současnou definici manželství jako výlučného svazku muže a ženy nepodpořila žádná irská politická strana. Pro novou definici manželství dvou osob bez ohledu na pohlaví hlasovalo 1,201,607 voličů, zatímco pro manželství jako výlučnou instituci mezi mužem a ženou se vyslovilo 734,300 lidí, kteří řekli NE změně ústavy.

Vítězům gratuloval také ředitel institutu pro křesťanství a rodinu Iona Institutu David Quinn, který uvedl, že Institut podporoval stovky tisíc hlasů těch Irů, kteří řekli NE. „Skutečnost, že žádná politická strana je nepodpořila, se jich z pohledu demokracie dotýká,“ upozornil Quinn, který hodlá i nadále šířit informace o důležitosti biologického mateřství a otcovství. „Doufáme, že vláda se obrátí na dotčené voliče na straně NE ve věci implikace svobody víry a svobody svědomí,“ řekl Quinn.

Důsledkem referenda bude změna zákonů a uznání homosexuálních manželství jako rodin s ústavní ochranou. V otázkách a odpovědích se ovšem uvádí, že změna ústavy se bude vztahovat pouze na civilní sňatky a církev bude mít i nadále právo odmítnout manželství tak jako dosud, pokud například jeden z žadatelů je rozveden nebo nenavštěvoval církevní předmanželské kurzy. V zákoně o manželství z roku 2015 stojí, že církevní hodnostáři nejsou zavázáni uskutečňovat sňatky osob stejného pohlaví. Jenže tento zákon bude nyní muset být změněn.

Irští gayové a lesby mohou plánovat své sňatky už nyní, nikoli až po parlamentních prázdninách, jak se původně předpokládalo. Ministryně spravedlnosti Frances Fitzgeraldová v pondělí v Dublinu oznámila, že zákon, který je podmínkou platnosti referenda, by měli poslanci schválit ještě před 16. červencem, kdy parlamentní prázdniny začínají.

Podle Komise pro referendum nešlo o hlasování o adopcích dětí homosexuálními osobami ani o tzv. náhradních matkách, které porodí dítě na objednávku těch, kteří nejsou schopni přirozené reprodukce. Jenže podle současných irských zákonů už nyní mohou osoby adoptovat děti bez ohledu na pohlaví, pokud spolu žijí nejméně tři roky. Co se týče náhradních matek, Irsko nemá žádnou zákonnou úpravu, takže praxe porodu na objednávku je možná, ale Irové zákon připravují. „Nepředstírejte, že se referendum náhradních porodů netýká,“ apeloval před referendem na vládu David Quinn. Pokud má ústava zajistit stejná práva manželům všech pohlaví, nemůže nikomu upřít právo opatřovat a pořizovat si děti jinak než biologickým početím.

Revoluce ve společnosti, církev nemůže odmítat realitu

Před odmítáním výsledků referenda ovšem už varoval dublinský arcibiskup a bývalý vatikánský diplomat Diarmurid Martin, který řekl, že církev se musí nyní zastavit a srovnat s realitou, nikoli se pohybovat směrem k jejímu odmítání. „Je to revoluce ve společnosti,“ řekl arcibiskup Martin.

Pod velkým tlakem homosexuálů se nyní ocitnou politici v Severním Irsku, jako poslední baště, která je ve Velké Británii izolovaná se svým názorem, že manželství nelze uzavírat mezi muži nebo mezi ženami, upozornil v neděli The Guardian. A to přesto, že právě minulý týden bylo v Belfastu odsouzeno za diskriminaci pekařství, které odmítlo zákazníkovi vyrobit dort s nápisem Podporuji manželství gayů.

Jedním z právních důsledků referenda zcela jistě bude skutečnost, že irští křesťané a občané, jejichž víra odmítá, že manželství je svazek osob stejného pohlaví, nebudou moci pracovat ve státní správě například ve funkcích matrikářů. Odmítnutím manželství osobám stejného pohlaví by se dopustili porušení Úmluvy o lidských právech a základních svobodách, jak vyplývá například z případu Ladel. v. Velká Británie, kdy se matrikářka s odkazem na křesťanství odmítla zúčastňovat obřadů homosexuálních osob. Bylo s ní vedeno řízení a následně byla propuštěna, Evropský soud pro lidská práva však její stížnosti nevyhověl.

Podle otázek a odpovědí, jak je vyřizovala Komise pro referendum, nedojde ke změně ani ve školství, kde i nadále budou církevní školy vyučovat význam manželství v křesťanství, zatímco civilní školy mohou v občanské výchově vysvětlovat zákon o manželství. Ten se ovšem musí změnit, takže ke změně vyučovacích osnov musí rovněž dojít.

O dvojakých reakcích ohledně právních důsledků svědčí odpověď předsedy Komise pro referendum, soudce Kevina Crosse, který na otázku deníku The Irish Times, zda legislativa o náhradních matkách bude upřednostňovat opačné pohlaví před dvojicemi stejného pohlaví, uvedl: „To jsem neřekl. Pokud bude taková legislativa zavedena a soudy budou muset rozhodovat o takových rozdílech, budou muset používat velmi dobré, fakty podpořené důvody, relevantní k účelu legislativy, a se všemi bude muset být zacházeno spravedlivě a přiměřeně. Bude to velmi těžké rozhodování. Nikoli nemožné, ale obtížně představitelné,“ uvedl soudce Kevin Cross doslova.

V Evropě už praktikují manželství osob stejného pohlaví například Francie, Belgie, Dánsko, Švédsko nebo Španělsko, avšak tuto legislativu navrhl a schválil parlament, nikoli lidové hlasování. Jedním z dopadů ve Francii jsou protesty a omezování symbolického projevu.

V Irsku byla až do roku 1993 homosexualita trestná. Do této soboty měly pak osoby stejného pohlaví možnost uzavírat registrované partnerství. Podle Komise pro referendum nebude asi tisíc registrovaných partnerství v Irsku automaticky převedeno do statutu manželství.

-ire-