Komisi pro nový trestní řád povede prof. Dagmar Císařová

V roce 2007 získala prof. Císařová (v dolní řadě zcela vlevo) ocenění Právník roku. Foto: sucr.cz

Komisi pro rekodifikaci trestního řádu povede po Pavlu Šámalovi prof. Dagmar Císařová. Šámal z čela komise odstoupil v lednu poté, co byl jmenován předsedou Nejvyššího soudu. Prof. Císařovou přivedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán, považuje ji za nejlepší záruku pro zpracování nového trestního řádu.

„Velice si vážím toho, že paní profesorka Císařová, která patří mezi nejvýznamnější české právníky v oboru trestního práva a pro své výjimečné odborné kvality je uznávána právnickou veřejností v tuzemsku i v zahraničí, přijala moji nabídku na vedení přípravy rekodifikace trestního procesního práva,“ uvedl Pelikán.

Císařová bude zároveň i členkou úzkého ministerského týmu, který návrh nového zákona připraví. „Kdo studoval trestní právo, učil se z jejích učebnic. Nemůžeme mít lepší záruku pro zpracování nového trestního řádu, než je paní profesorka,“ uvedl ministr.

Dagmar Císařová přebírá vedení komise po Pavlu Šámalovi, který místo uvolnil poté, co byl zvolen předsedou Nejvyššího soudu ČR. Prof. Šámal se stejně jako profesorka Císařová bude podílet na práci ministerského týmu. Ministr Pelikán zároveň uvedl, že komise bude nejspíš po příchodu Dagmar Císařové personálně doplněna o další experty, aby mohlo být v rámci přípravy dosaženo co nejlepšího výsledku, tedy moderní a komplexní úpravy trestního řízení.

Komise pro nový trestní řád zahájila svoji činnost v březnu loňského roku. Je složena z odborníků z praxe, tj. soudců, státních zástupců, advokátů i zástupců Ministerstva vnitra a Policie ČR, a současně i z odborníků z akademické sféry.

Práci na novém kodexu komise dovedla ke schváleným principům a východiskům, na nichž by mělo vznikat paragrafované znění.

Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. je významnou českou akademičkou s pozoruhodnou šíří odborného zaměření nejenom na trestní právo jako takové, ale i v jeho přesazích do nejrůznějších exaktních disciplín, např. v rámci lékařské vědy, uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě. Více než padesát let působila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde pod jejím vedením vystudovala řada dnešních předních odborníků na trestní právo. Vedle toho současně pracovala mimo jiné pro Ústav státu a práva České akademie věd (1976 – 1986), Ústav sociálního lékařství a organizace zdravotnictví (1987 – 1989) a Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (1993 – 1999). Od roku 2005 vyučovala také na katedře trestního práva Policejní akademie České republiky.

Dagmar Císařová byla v minulosti rovněž členkou celé řady odborných orgánů, jako například legislativní komise Ministerstva spravedlnosti pro rekodifikaci trestního práva (1992 -2004), kolegia někdejší ministryně spravedlnosti Vlasty Parkanové (1997 – 1998) nebo komise pro trestní právo České advokátní komory (1995 – 2005).

Robert Malecký