Neděle, 24. října, 2021

Ministerstvo znovu navrhuje redukci typů věznic ze čtyř na dva

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti opět rozeslalo do připomínkového řízení návrh, podle nějž by se měly současné čtyři typy věznic zredukovat na dva. Zatímco o zařazení odsouzených do jednoho ze dvou typů věznic by i nadále rozhodovaly soudy, Vězeňská služba by následně vězně rozdělovala do tří typů oddělení, které by se lišily způsobem zabezpečení.

Změna by měla přispět k účinnější práci s vězni a ke snížení recidivy. V důvodové zprávě k návrhu ministerstvo uvádí, že navržené změny jsou vedeny snahou o zvýšení bezpečnosti ve věznicích.

O redukci typů věznic ze čtyř na dva uvažuje úřad dlouhodobě. Původní návrh, který schválila vláda Jiřího Rusnoka, ovšem počátkem loňského roku stáhla z projednávání ve Sněmovně tehdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) s tím, že důsledky navrhovaného systému nebyly dostatečně zváženy.

V současné době v ČR existují věznice se zvýšenou ostrahou, ostrahou, dozorem a dohledem. Podle Vězeňské služby přistupují soudy k zařazování odsouzených rozdílně, takže obdobně rizikoví pachatelé s téměř stejnou charakteristikou osobnosti i stejnou délkou trestu končí v různých typech věznic.

Aktuální návrh stanoví, že do věznice se zvýšenou ostrahou by nově putovali pachatelé s výjimečným trestem, členové organizovaných zločineckých skupin, pachatelé s minimálně osmiletým trestem za zvlášť závažný zločin nebo lidé odsouzení za úmyslný trestný čin, kteří utekli z vazby či z výkonu trestu. Těmto vězňům by Vězeňská služba nemohla povolit vycházky z věznice ani přerušení výkonu trestu. Ostatní odsouzené by soudy posílaly do věznic s ostrahou.

Uvnitř věznic by pak vězně nově zařazovala a přemisťovala Vězeňská služba, a to do oddělení s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení. Na rozhodnutí o umístění do konkrétní věznice by se podílel vychovatel, speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník. Důvodová zprávy uvádí, že by se tak snížila možnost korupce.

O přeřazení vězňů do jiného typu věznice nyní rozhodují soudy, každoročně takových návrhů projednají téměř 2000. Podle ministerstva nemohou dostatečně zohlednit osobnost a rizikovost vězňů, která se ve výkonu trestu mění a vyvíjí – vycházejí totiž v podstatě jen z podkladů od Vězeňské služby. „Přirozeným důsledkem je pak formální přístup k rozhodování o přeřazení,“ tvrdí ministerstvo. Uplatnění nových pravidel v praxi úřad předpokládá od října roku 2017.

-čtk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY