Pondělí, 19. dubna, 2021

Pelikán ruší další velký projekt, rozpustil skupinu pro strategii justice

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Na ministerstvu spravedlnosti se postupně zastavují všechny velké projekty, které měly přesáhnout aktuální volební období. Poté, co ministr Robert Pelikán neumožnil vznik komise ke vzniku Nejvyšší rady soudnictví, čeká postupný útlum i práci v komisích pro velké rekodifikace obou procesních kodexů. Navíc reorganizací svého kabinetu fakticky zrušil poradní skupinu pro strategii justice. Jde vesměs o projekty, které během loňského roku zahájila Pelikánova předchůdkyně Helena Válková (ANO).

„Ministerstvo spravedlnosti má snahu omezovat účast soudců na legislativní činnosti a apeluji na soudce, aby toto naše směřování akceptovali.“ Věta, kterou ministr pronesl před třemi týdny na závěr svého projevu na konferenci Soudcovské unie v Americkém centru v Praze, rámuje Pelikánovu legislativní strategii. Již žádné úkoly soudcům, zákony si napíšeme na ministerstvu sami (až vybudujeme tým právníků-legislativců a vymyslíme, jak je zaplatit).

Skončila i poradní skupina pro strategii justice

Jenže nejde jen o soudce. 4. května bylo na ministerstvu v rámci reorganizace kanceláře ministra bez náhrady zrušeno oddělení strategií. Všichni jeho zaměstnanci včetně vedoucí Terezy Krupové dostali výpověď.

Oddělení strategií na ministerstvu vytvářelo institucionální předpolí široké skupině expertů z řad právníků, akademiků i soudců, kteří se podíleli na stanovení prioritních oblastí rozvoje justice do roku 2020. Ještě v polovině února, krátce před svou rezignací, Válková stanovila prioritní oblasti (bylo mezi nimi mimochodem i zřízení soudcovské samosprávy) a vzkázala, že strategie by měla být rozvíjena bez ohledu na osobu ministra. Mimo jiné proto, že na přípravu strategického plánu je vázána možnost čerpání evropských dotací.

Základním kamenem měla být podle Válkové nezávislost justice a zřízení samosprávy soudnictví. Dále mělo dojít k optimalizaci fungování soudů, mimo jiné ke zkrácení délky soudních řízení, a tím i ke zlepšení vymahatelnosti práva. „Základem právního státu je nejen nezávislá justice, ale i skutečnost, že se občané doberou spravedlivého rozsudku v rozumném čase,“ řekla tehdy Válková.

Končíme. (Jen jsme vám to nějak opomněli sdělit.)

Zrušení ministerského oddělení se pochopitelně dotkne i existence samotné poradní skupiny pro strategii justice, jejímiž hlavními osobnostmi jsou například prof. Karel Eliáš nebo děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci prof. Milana Hrušáková. Jak je poslední dobou v týmu kolem Roberta Pelikána zvykem, členy poradní skupiny nikdo o záměru neinformoval. Až 5. května jim poslala e-mail odvolaná vedoucí oddělení Tereza Krupová.

„Nevím, zda jste jako členové Poradní skupiny byli vedením ministerstva informováni, proto Vám to sděluji alespoň touto cestou. Informace o zrušení přišla až včera, ačkoliv indicie, že k tomu dojde, tu byly již delší dobu, nemohla jsem je však tlumočit,“ napsala Krupová.

Reakce v otevřené mailové komunikaci mezi členy skupiny působí skličujícím dojmem. „Musím konstatovat, že mne to zase tak příliš nepřekvapilo :-). K čemu je nám nějaká strategie???!!!!“ napsala prof. Hrušáková. „S ministerstvem jsem spolupracoval od roku 1997 a za tu dobu jsem poznal řadu ministrů. Kdo zažil působení Pavla Němce nebo Daniely Kovářové, mohl si myslet, že ho už nic nepřekvapí. Události posledních měsíců jen potvrzují (a nejen v souvislosti s tímto aktem), že život je nekonečně pestrý,“ povzdechl si prof. Eliáš.

Česká justice měla informace o chystaném rušení oddělení od poloviny dubna, kdy také oslovila ministerstvo s žádostí o komentář. Po sérii obstrukcí ze strany tehdejšího ředitele tiskového odboru Miroslava Konvaliny a jeho následném odchodu z ministerstva se pak odmlčel i celý úřad, údajně na přímý pokyn ministra.

Boj o samosprávu se přesune na sněmovní půdu

Exministryně Helena Válková České justici řekla, že ji některé kroky jejího nástupce překvapily. „Ve své podstatě představují diskontinuitu v prioritách ministerstva: pozastavení prací na obou procesních kodexech, postoj vůči možnosti zřídit Nejvyšší radu soudnictví, rozpuštění oddělení strategie. Samozřejmě má na taková rozhodnutí jako nový ministr právo, ale nejsou konformní s obsahem koaliční smlouvy a programem hnutí ANO,“ řekla Válková.

Podle ní je stále ještě čas utlumené práce znovu nastartovat a sliby, které hnutí dalo voličům, splnit.“Mnoho času už ale nezbývá. Na podzim plánujeme v ústavně.právním výboru sněmovny uspořádat seminář právě k Nejvyšší radě soudnictví a do té doby bude, doufám, situace v tomto ohledu vůči reformě justice příznivější,“ uvedla Válková, která po odchodu z exekutivy zakotvila ve sněmovním ústavně-právním výboru a vede jeho podvýbor pro justici a soudní samosprávu.

Robert Malecký

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY