Petra Báčová uzavřela svoji kapitolu u Exekutorské komory

Po obměně vedení končí i mluvčí exekutorů Petra Báčová. Foto: archiv

Po čtyřech letech naposledy zavřela minulý týden dveře své kanceláře tvář a tisková mluvčí Exekutorské komory ČR Petra Báčová. Hlavní činnost jejího dalšího působiště od pondělí 4. května 2015 ovšem není zas tak vzdálená právních profesionálů, kterými jsou soudní exekutoři: je to sociologie a ekonomie.

Na dotaz, zda v době, kdy jsou proti exekutorům, ať už právem nebo neprávem, vedeny různé kampaně, zaznamenala jako mluvčí Exekutorské komory také ona například vyhrožování, uvedla Petra Báčová, že „bohužel ano“. „Za celé čtyři roky jsem se s tím nevyrovnala,“ dodává Petra Báčová k nepříjemným situacím, kterým musí čelit mluvčí, kterého si často někteří neinformovaní lidé mylně ztotožňují s profesí, kterou zastupuje podobně, jako advokáta ztotožňují s klientem.

Z dalších slov Petry Báčové vyplývá, že i ve funkci mluvčí komunikovala s obyčejnými lidmi v obtížích a mnohé z nich přesvědčila, aby svoji situaci řešili. Za důležitý pokrok považuje zřízení bezplatných prvních poraden a linek, které vedou exekutoři a podávají základní informace o exekučních postupech. Podle Petry Báčové se takto podařilo pomoci mnoha lidem.

Některým občanům se ovšem pomáhá velmi obtížně vzhledem ke způsobu myšlení o jejich vlastních závazcích a vůli dostát povinnostem. „Stále je to běh na dlouhou trať,“ říká ke způsobu myšlení některých lidí Petra Báčová. Podle ní se jejím přechodem od Exekutorské komory „jednoduše zavřela jedna kapitola“ Také její příští působiště bude úřad, má toto slovo v názvu a je český.

-ire-