Úterý, 9. března, 2021

Senát schválil návrh na uzákonění místní příslušnosti exekutorů, velkou novelu vrátil sněmovně

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Senát schválil návrh ČSSD na uzákonění místní příslušnosti exekutorů, kteří zatím mohou působit v rámci celé republiky. Nově by exekutoři směli působit jen v rámci kraje, kde mají sídlo. Horní komora chce zároveň zpřesnit exekuci manželů, příslušnou novelu se změnami poslala zpátky do sněmovny.

Předloha, kterou dostane k posouzení Sněmovna a vláda, má zavést místní příslušnost exekutorů v obvodu jednotlivých soudních krajů s cílem snížit náklady na exekuce. Obvod těchto krajů byl podle předkladatelů v čele se Zdeňkem Škromachem (ČSSD) zvolen mimo jiné kvůli tomu, že respektuje postavení exekutorů jako konkurujících podnikatelů.

Senátoři nicméně na návrh svých kolegů Miroslava Nenutila (ČSSD) a Miloše Vystrčila (ODS) doplnili novelu o pasáž, podle níž by exekutoři byli přiřazováni podle soudem předem stanoveného pořadí. Vystrčil to zdůvodnil tím, že by tento návrh napomohl rovnosti mezi exekutory a mohl by odstranit klientelistické vazby mezi věřiteli a exekutory.

Tuto změnu podpořil ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier s tím, že jinak exekutor půjde na ruku tomu, kdo si ho vybírá. „Princip teritoriality doplněný o rozvrh je jedinou cestou, jak tuto konkurenci vyloučit a jak do toho řízení vnést principy, které odpovídají přenesenému výkonu státní moci,“ poznamenal. Návrh podle něj odpovídá vládnímu programovému prohlášení.

V současnosti mají exekutoři celostátní působnost. Konkrétního exekutora pověřuje provedením exekuce soud na základě návrhu věřitele. Teoreticky tak soudní exekutor z Aše může vykonávat exekuci například ve Valašském Meziříčí. Eventuální náklady na cestu do bydliště dlužníka kvůli soupisu movitých věcí ale od loňského ledna podléhají limitu, nesmějí překročit 1500 korun.

Zavedení místní příslušnosti už dříve podpořila také Exekutorská komora. Pro místní příslušnost se vyslovilo 57 procent soudních exekutorů, proti teritorialitě se jich postavilo deset procent, zbytek se do ankety nezapojil.

Před zavedením místní příslušnosti exekutorů naopak varoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podle něj jsou soudní exekutoři podnikatelskými subjekty a jako takoví mezi sebou soutěží v poskytování služeb. „Nelze připustit, aby došlo ze zákona k rozdělení trhu, neboť by byla omezena přirozená konkurence, trh by se přestal vyvíjet,“ uvedl loni úřad.

Velká novela jde zpátky do sněmovny

Účastníkem exekučního řízení na společné jmění manželů by podle Senátu měl být také manžel dlužníka. Horní komora tak  doporučila doplnit novelu, která má především rozšířit seznam věcí, jež exekutor nebude moci zabavit, a omezit úhrady dluhů nuceným prodejem nemovitostí. Senátní úpravy bude muset posoudit Sněmovna.

Senátoři také navrhli zpřesnit ustanovení, podle něhož má exekutor do 15 dnů rozhodnout o zastavení exekuce na návrh dlužníkova manžela, a to i bez souhlasu věřitele. Podle výboru by měl rozhodnout výslovně „na základě písemných dokladů“.

Horní komora naopak v souladu s doporučením ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (za ANO) odmítla návrh Jaroslava Doubravy (Severočeši.cz), který chtěl podle přání exekutorů prosadit odklad účinnosti novely z poloviny letošního až na počátek příštího roku. „Je to zoufalý pokus exekutorů. Když už se toho nemohou zbavit, tak to chtějí alespoň odtlačit,“ komentoval návrh Pelikán.

V novele Senát také na návrh senátorky Elišky Wagnerové (za SZ) doporučil vyjasnit část týkající se náhrady paušálních výdajů těm účastníkům soudního řízení, kteří nejsou zastoupeni advokátem. Schválení sněmovní verze novely by podle Wagnerové vyloučilo účastníky, kteří se už soudí kvůli exekuci.

Novela má mimo jiné na 30.000 korun stanovit limit výše pohledávek, které až na výjimky nebude možné uhradit nuceným prodejem nemovitosti, v níž má dlužník trvalý pobyt. Prodej reality by ale mohli exekutoři nařídit kvůli pohledávkám na výživném a náhradě újmy na zdraví nebo újmy způsobené úmyslnými trestnými činy.

Zákon mimo jiné stanoví postup exekuce, kdy exekutor bude muset nejprve obstavit účet dlužníka a nucený prodej nemovitosti bude až na posledním místě. Pořadí kroků bude moci změnit jen se souhlasem dlužníka. Z exekucí v bytech se bude podle předlohy povinně pořizovat obrazový a zvukový záznam.

Právě omezení dražeb nemovitostí, stanovení postupu výkonu exekuce a jejich natáčení se nelíbí Exekutorské komoře. „Průběh exekuce prodlouží až na dvojnásobek a dluh naroste o úroky,“ uvedla již dříve prezidentka komory Pavla Fučíková.

Exekutoři už nyní nesmějí zajistit například běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti. Novela pak stanoví, že za vybavení se pokládá postel, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo a ložní prádlo, pokud jejich hodnota zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení. Nově exekutor nebude moci zabavit studijní a náboženskou literaturu a dětské hračky, písemnosti osobní povahy a obrazové a zvukové záznamy, které se týkají dlužníka a jeho rodiny.

-rm, čtk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY