Neděle, 24. října, 2021

Advokáti chtějí zástupce v komisi pro trestní řád, nelíbí se jim právo na rychlé odsouzení

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Až na mezinárodní fórum se dostalo debatované zavedení nového práva být rychle a spravedlivě odsouzen. O zneklidňujícím pokusu zákonodárců informovali na Slovensku  zástupci České advokátní komory v rámci pravidelného společného zasedání předsednictev Slovenské a České advokátní komory. Čeští advokáti chtějí do komise pro nový trestní řád vyslat své zástupce.

Jak vyplývá ze záznamu ze společného jednání špiček Slovenské a České advokátní komory v Košicích, čeští advokáti na Slovensku informovali o tvorbě nového trestního řádu a o obavách z omezení práv občanů v České republice.
„Čeká nás práce na novém trestním řádu, kde se ČAK dost angažuje z toho důvodu, že záměrem zákonodárců je bohužel zrychlit trestní řízení mimo jiné i za cenu omezení práv obviněných a obhájců, jde jim o to, aby došlo k co nejrychlejšímu odsouzení obviněného,“ stojí v záznamu o jednání. Ze zkratkovitého záznamu dále vyplývá, že čeští advokáti jako důkaz vývoje směrem k omezení práv českých občanů citovali výroky politiků a funkcionářů státního zastupitelství


Smyslem nového trestního řádu je to, aby byl obviněný co nejrychleji spravedlivě odsouzen“ a „právo na spravedlivé odsouzení v přiměřené době“ jsou z hlediska obhajoby pro příští právní úpravu nepřijatelné,“ předvedli čeští právníci slovenským kolegům, jak je vedena debata v České republice.


 Kvůli omezení základních lidských práv a svobod, ke kterému zavedením práva občana na spravedlivé odsouzení v přiměřené době dojde, se Česká advokátní komora snaží vysílat do komisí připravujících nové právní předpisy své zástupce. Dosud neexistující právo co nejrychleji odsoudit obviněné Českou advokátní komoru vyděsilo. Že by se tento nový princip měl stát součástí nového trestního řádu, si advokáti přečetli například v rozhovoru s vrchní státní zástupkyní v Praze Lenkou Bradáčovou.
„ČAK se vyděsila, když jsme si přečetli tento názor Vrchní státní zástupkyně dr. Bradáčové v HN,“ odpověděla mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková na dotaz, kdo takové nové právo například prosazuje.
O novém právu v souvislosti s novým trestním řádem hovořila vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová letos v dubnu právě v souvislosti s novým trestním řádem: „Bude se to muset zrevidovat a říci si, zda celá škála všech práv není na újmu základního práva, a to je právo na spravedlivé odsouzení v přiměřené době,“ uvedla Bradáčová v rozhovoru pro Hospodářské noviny.  Žádné základní právo na spravedlivé odsouzení v přiměřené době v současnosti neexistuje.

ČAK doufá ve změnu

Česká advokátní komora věří, že nová předsedkyně komise pro nový trestní řád pokus o zavedení nového práva občana být rychle odsouzen zamezí: „Proto ona reakce představenstva ČAK, proto aktivní práce zástupců ČAK v komisi připravující nový trestní řád. Doufáme, že nová šéfka týmu připravující nový trestní řád prof. Císařová nebude s názorem dr. Bradáčové souhlasit,“ uvedla Iva Chaloupková.
Na detailní otázky, jak takové nové právo bude realizováno a odmítla mluvčí ČAK odpovědět, stejně tak odmítla popsat, jaké budou jeho důsledky tohoto nového práva: Znamená to, že samotné policejní obvinění je rozhodnutím o vině a u soudu se bude rozhodovat pouze o výši trestu?, zazněla například otázka vycházející z logiky, že právo obviněného být rychle a spravedlivě odsouzen, znamená povinnost soudu, který bude zákonem vázán, rychle a spravedlivě obviněného odsoudit. Ani na otázky, jak bude realizováno ústavní Listinou práv a svobod a mezinárodními úmluvami zaručené právo na spravedlivý proces nebo na otázku, jak bude nakládáno s nevinnými, mluvčí ČAK neodpověděla.

-ire-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY