Pondělí, 23. května, 2022

ČAK: Policie a státní zastupitelství hystericky odsuzují lidi, i když nemají ani podklady k trestnímu řízení

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Pomocí médií se jim podařilo svrhnout vládu, vyrábějí vykonstruovaná a lživá prohlášení, jsou mstiví, a proto nebezpeční. Jde o státní zastupitelství a policii, kteří opakovaně flagrantně porušují práva obhajoby a právo na spravedlivý proces a vyvolávají hysterii a odsouzení lidí předem, i když nemají podklady ani pro trestní řízení. V aktuálním prohlášení to tvrdí Česká advokátní komora, text je mimořádně tvrdý.

Střet mezi státním zastupitelstvím a policií na jedné straně a advokáty a obhájci občanů na straně druhé dospěl zjevně k vrcholu a Česká advokátní komora si přestala brát servítky. „Česká advokátní komora se znepokojením sleduje, jak orgány trestního řízení, zejména policie a státní zastupitelství, pod dojmem toho, že se jim pomocí sdělovacích prostředků podařilo dokonce svrhnout vládu, místo toho, aby se věnovaly prošetřování trestné činnosti a opatřování důkazů proti skutečným pachatelům, vyvolávají v občanech hysterii a ,odsouzení předem´, aniž mají dostatek podkladů pro trestní stíhání, a dokonce aniž mají relevantní právní odůvodnění,“ uvádí se v čerstvém prohlášení České advokátní komory.

Prohlášení bylo aktuálně vydáno v souvislosti se zahájením trestního stíhání pražského advokáta Martina Grubnera, který je funkcionářem Komory. „Česká advokátní komora i čeští advokáti byli včerejšího dne mediálně atakováni policejními vyšetřovacími orgány, které, poněkud mlhavě a neurčitě, vystoupily s prohlášeními o podávání smyšlených udání na policejní vyšetřovatele, ztěžování vyšetřování, vytváření jakýchsi fikcí strachu (!) apod., to vše v souvislosti se zahájením trestního stíhání JUDr. Martina Grubnera, pražského advokáta a člena kontrolní rady ČAK, a snad i nějakých dalších členů orgánů jak je naznačováno,“ uvádí se doslova v prohlášení Komory.

Česká advokátní komora důrazně nesouhlasí s podobnými prohlášeními, která jsou často vykonstruovaná a lživá a ve vztahu k advokátům vykonávajícím obhajobu dokonce mstivá s charakterem odplaty. Ohrazuje se proto proti takovému postupu policie, stojí v prohlášení.

Z textu prohlášení pak vyplývá, že Komora proti policii a státnímu zastupitelství tahá za kratší konec provazu. Na rozdíl od represivní výkonné moci totiž ČAK nemá pravomoci vyšetřovat, vstupovat do vyšetřování nebo jakkoli ho ovlivňovat. Jestliže policie a státní zastupitelství zaútočí na řádného obhájce a označí ho za zločince, jsou nástroje profesní komory omezené: „ČAK nemá právo zasahovat do jednotlivých trestních řízení zejména proto, že není jejich účastníkem a nemá přístup do spisů. Představenstvo ČAK bylo pouze v pondělí informováno příslušným regionálním zástupcem o flagrantních procesních pochybeních orgánů činných v trestním řízení v popsané trestní věci, které vedly ve svém důsledku k porušení práv obhajoby a porušení práva na spravedlivý proces. Dostupné informace totiž nasvědčovaly tomu, že si policejní orgány samy určily, kdo bude obhajobu trestně stíhaného advokáta provádět a kdo k němu bude mít přístup,“ popisuje Komora, k čemu došlo.

Česká advokátní komora je velmi zneklidněna podobným přístupem policie, protože jím došlo nejen k významnému porušení práva na obhajobu, ale především byly ohroženy zájmy klientů stíhaného advokáta, který byl vzetím do vazby a nepřipuštěním obhájce odříznut od své kanceláře a nemohla být zajištěna ochrana jejich práv. Takový postup je zcela nepřípustný a měl by být příslušnými orgány trestního řízení neprodleně prošetřen, uvádí se v prohlášení.

Česká advokátní komora dále prohlašuje, že jako samosprávná stavovská organizace advokátů nevstupuje do konkrétních kauz, nepodává žádné stížnosti, trestní oznámení či jiná podání a nejedná se žádnými státními orgány ve snaze ovlivnit jejich postup. Ani v tomto případě tomu nebylo jinak. Pokud tak učiní v konkrétní kauze advokát, náš právní řád obsahuje dostatek prostředků, jak takové podání prošetřit a vyvodit z něj potřebné závěry. K těmto prostředkům rozhodně ale nenáleží útoky a odsudky prostřednictvím médií. Takový postup svědčí o nedobrém stavu v orgánech právní ochrany státu.

Postupem policie (myšleno zejména mediálními výstupy) se vytváří názor, že „kdo je trestně stíhán, je už rovnou vinen“ a zcela se opomíjí Ústavou zaručené pravidlo, že dokud není osoba odsouzena pravomocným rozsudkem, je třeba na ni hledět jako na nevinnou.

Ze závěru prohlášení, které je podepsáno „vedení ČAK“ vyplývá, že se čeští advokáti obrátí na nadřízené policistů a státních zástupců: „S ohledem na zveřejněná prohlášení policie nezbývá ČAK, než se obrátit na tyto příslušné nadřízené orgány, aby nebyly nečinné a celou záležitost náležitě prošetřily a zajistily dodržování ústavně zaručených práv,“ uvádí se v prohlášení.

Podle informací České justice se má k věci během večera sejít i prezídium Unie obhájců, které chystá vlastní vyjádření k situaci.

-ire-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY